gemeente Landsmeer | Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Nieuwsbericht Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Gepubliceerd op: 29 augustus 2016 10:55

De gemeente vindt het belangrijk om uw ervaringen als cliënt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te horen. Burgers die als cliënt te maken hebben gehad met een voorziening in het kader van de Wmo kunnen als geen ander aangeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in het jaar 2015. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder onze cliënten.

Voor dit onderzoek zijn alle 491 cliënten uitgenodigd. In totaal vulden 161 cliënten de vragenlijst in; een respons van 33%. De gemeente is tevreden over het aantal deelnemers en heeft mede hierdoor een betrouwbaar onderzoeksresultaat.

Resultaten

Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is dat een ruime meerderheid van de cliënten tevreden is over het contact met het Middelpunt. De medewerker nam de cliënt serieus en men werd doorgaans snel geholpen. Daarnaast is een meerderheid positief over de ondersteuning; (ruim) zeven op de tien vindt deze goed en passend bij de hulpvraag die men had. Ook ervaart de meerderheid van de cliënten de positieve effecten als gevolg van de ondersteuning. Zo kan zeven op de tien beter de dingen doen die men wil en geeft een groter deel (74%) aan zich beter te redden. Ook zorgt de ondersteuning bij 67% voor een betere kwaliteit van leven.

De gemeente is tevreden  met de resultaten van het onderzoek. Het geeft een goed beeld van het contact met het Middelpunt, de ervaringen met en de effecten van de ondersteuning. Daarnaast blijft er ruimte voor verbetering en gaan wij aan de slag met de aandachtspunten.