gemeente Landsmeer | College Landsmeer bespreekt nadere oriëntatie bestuurlijke toekomst met gemeenteraad

Nieuwsbericht College Landsmeer bespreekt nadere oriëntatie bestuurlijke toekomst met gemeenteraad

Gepubliceerd op: 16 maart 2021 14:20

Op 23 mei 2019 nam de gemeenteraad van Landsmeer het besluit om een bestuurlijke fusie na te streven. In navolging hierop heeft het college van Landsmeer, tevergeefs, verkennende gesprekken gevoerd met de drie omliggende gemeentes Waterland, Oostzaan en Wormerland. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat zowel een bestuurlijke als een ambtelijke fusie met deze gemeentes op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Het college van Landsmeer adviseert de gemeenteraad daarom het college opdracht te geven voor het voeren van oriënterende gesprekken met de colleges van Amsterdam en Purmerend.

Wanneer de raad met dit voorstel van het college akkoord gaat, zullen de uitkomsten van deze verkennende gesprekken met Amsterdam en Purmerend spoedig gedeeld worden met de raad. Hiermee worden verschillende mogelijkheden verkend en kan de gemeenteraad zich hierop beraden. Benadrukt moet worden dat het in dit stadium puur een nadere oriëntatie op de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer betreft. De gemeenteraad zal dit collegevoorstel op 1 april a.s. bespreken.