gemeente Landsmeer | College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor

Nieuwsbericht College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor

Gepubliceerd op: 19 november 2018 13:40

Het college van B&W van Landsmeer legt het volgende concept-raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad:

1 Een bestuurlijke fusie te willen aangaan met groen-landelijke gemeenten, in overeenstemming met uitspraken van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad;

2 De gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland te respecteren in hun genomen raadsbesluiten over zelfstandigheid van hun gemeenten;

3 Het college te verzoeken om verkennende gesprekken over de bestuurlijke fusie te voeren met de colleges van Waterland en Edam-Volendam;

4 Het college te verzoeken de werkgroep 'Bestuurlijke toekomst' te blijven betrekken bij het vervolg proces.

Gezamenlijke ambitie van raad en college

De gemeenteraad van Landsmeer heeft in zijn raadsprogramma opgenomen te streven naar een besluit over bestuurlijk fusie in 2018. Het college heeft daarop met de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van Den Ilp, Purmerland en Landsmeer luistergesprekken gevoerd over thema's als identiteit, aandachtspunten en de 'parels' in onze gemeente en wijken, die behouden moeten blijven bij een bestuurlijke fusie. Vanaf 2013 zijn er ontmoetingen, gesprekken, bijeenkomsten gehouden met inwoners en ondernemers over de Toekomstvisie 2025 'Ruimte voor kwaliteit' voor Landsmeer, waarover de gemeenteraad een besluit nam op 29 oktober 2013. De raad concludeerde: gemeente Landsmeer wordt steeds kwetsbaarder. De gemeente heeft meer bestuurskracht en ambtelijke capaciteit nodig om de dienstverlening aan de bewoners en ondernemers te garanderen en daarnaast de uitvoering van de raadsbesluiten te kunnen borgen in de toekomst. Onafhankelijk onderzoek heeft de raad hierin bevestigd.

Zorgvuldig besluitvormingsproces

Sinds de raad in 2013 de Toekomstvisie voor gemeente Landsmeer vaststelde, hebben de gemeenteraad en het college diverse onderzoeken gedaan en gesprekken met de inwoners, ondernemers en met de regio gevoerd over de vraag: hoe kunnen we die nodige versterking toekomstbestendig regelen? En met wie, met welke groen-landelijke buurgemeenten? Mogelijkheden als ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie zijn onderzocht en besproken; een burger enquête is gehouden.

In 2017 kwam extern onderzoek van SeinstravandeLaar ('Zelfbewust kiezen') tot de conclusie dat een ambtelijke fusie niet haalbaar was. De gemeenteraad nam deze conclusie over. Ook werd de aanbeveling gedaan om te komen tot een bestuurlijke fusie. Daarbij werden de gemeente Waterland en Edam-Volendam als kansrijke partners genoemd.

Proces bestuurlijke fusie

Landsmeer is een gemeente met ambities. Zowel het raads- als het collegeprogramma bevestigen dit. Het college legt het advies in december 2018 aan de gemeenteraad voor zoals is afgesproken in het raadsprogramma 2018-2022. Planning: op 6 december de beeld- en oordeelsvormende sessie en op 20 december de raadsvergadering.