gemeente Landsmeer | College Landsmeer presenteert haar programma 2023-2026

Nieuwsbericht College Landsmeer presenteert haar programma 2023-2026

Gepubliceerd op: 29 juni 2023 08:50

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer hebben hun Collegeprogramma 2023-2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin worden de prioriteiten en beleidskeuzes voor de komende drie jaar gepresenteerd. De financiële gevolgen van het voorgestelde beleid zijn vertaald in de Perspectiefnota 2024, welke voor bijna de hele periode 2024-2027 een positief saldo laat zien. De Perspectiefnota wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 20 juli.

"Wij willen natuurlijk het hoge voorzieningenniveau voor de inwoners, verenigingen en bedrijven in stand houden, maar tegelijkertijd wil het college voldoende financiële ruimte hebben voor haar ambities. Dat was een hele puzzel. Ik ben dan ook blij dat wij erin geslaagd zijn om beide te realiseren. ",aldus wethouder financiën Bas ten Have.

Door het stellen van prioriteiten kan er veel binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Zo gaat wethouder Niels Bonenkamp ook hard aan het werk met het ontwikkelen van woningbouw op gemeentegrond en ontplooit wethouder Jacobien van Boeijen nieuwe duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast is er financiële ruimte gevonden om te investeren in onder andere veiligheid, onderwijshuisvesting en gemeentelijk groen.

Burgemeester Léon de Lange: "Een ambitieus en afgewogen collegeprogramma waar ik erg blij mee ben, omdat het belang van de héle gemeente ermee gediend is".