gemeente Landsmeer | Collegebesluit Toeristische Verhuur Woonruimte

Nieuwsbericht Collegebesluit Toeristische Verhuur Woonruimte

Gepubliceerd op: 29 december 2021 07:00


Om meer inzicht te krijgen in toeristische verhuur heeft het college van Landsmeer besloten om via de huisvestingsverordening een registratieplicht in te voeren. Dit is in lijn met de nieuwe wet toeristische verhuur woonruimte die sinds januari 2021 geldt. Een registratieplicht voor toeristische verhuur kan via de huisvestingsverordening ingevoerd worden, zolang deze vorm van verhuur niet strijdig is met het bestemmingsplan. De registratieplicht wordt ingevoerd voor B&B. Echter particuliere vakantieverhuur is strijdig met de vigerende bestemmingsplannen en blijft daarom niet toegestaan.

Onderscheid B&B en particuliere verhuur
De opkomst van online platforms, zoals Airbnb en Booking.com, heeft de toeristische verhuur van woningen vergemakkelijkt. Ook in Landsmeer is de toeristische verhuur van woningen de afgelopen jaren, met uitzondering van de jaren 2020 en 2021, toegenomen. Hierbij moet onderscheid gemaakt te worden tussen bedrijfsmatige B&B's en particuliere vakantieverhuur. Een B&B is verhuur van een of twee kamers voor kort verblijf bij aanwezigheid van de hoofdbewoner. Het is een bedrijf aan huis, dat ondergeschikt is aan de woonfunctie en dat past in de woonomgeving zonder hier afbreuk aan te doen. Particuliere vakantieverhuur (Airbnb) is het incidenteel verhuren van een permanent bewoonde woning bij afwezigheid van de hoofdbewoner in verband met bijvoorbeeld zijn of haar eigen vakantie.

In Landsmeer is in de bestemmingsplannen een regeling opgenomen met betrekking tot bedrijf aan huis, waardoor een B&B past binnen de vigerende bestemmingsplannen. Particuliere vakantieverhuur daarentegen is strijdig met de bestemmingsplannen en niet toegestaan.

Registratieplicht toeristische verhuur
In de praktijk komen beide vormen van toeristische verhuur voor in Landsmeer, maar de gemeente heeft beperkt inzicht in het aanbod, omdat verhuurplatforms zoals Airbnb geen adresgegevens tonen. Dit bemoeilijkt de aanpak van ongewenste neveneffecten en het innen van toeristenbelasting. Om meer inzicht te krijgen in toeristische verhuur, in aanloop naar het Omgevingsplan, besluit het college om via de huisvestingsverordening een registratieplicht in te voeren. Dit is in lijn met de nieuwe wet toeristische verhuur woonruimte die sinds januari 2021 geldt.

Een registratieplicht voor toeristische verhuur kan via de huisvestingsverordening ingevoerd worden, zolang deze vorm van toeristische verhuur niet strijdig is met het bestemmingsplan. Het college heeft dan ook besloten om, in lijn met de wet toeristische verhuur woonruimte, voor B&B een registratieplicht in te voeren. Echter particuliere vakantieverhuur is strijdig met de vigerende bestemmingsplannen en blijft daarom niet toegestaan.

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u mailen naar Aysin Yavas-Aktas, Adviseur Economie, Recreatie en Toerisme