gemeente Landsmeer | Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen

Nieuwsbericht Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen

Gepubliceerd op: 03 juli 2018 09:00

Het college van Landsmeer, bestaande uit burgemeester Anne Lize van der Stoel, wethouders Richard Quakernaat en Mandy Elfferich en gemeentesecretaris Paul Menting, presenteert het collegeprogramma 'Samen handen uit de mouwen'.
In het collegeprogramma zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking op met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, de gemeenteraad en de regio.

Klik op infographic voor het collegeprogramma in één oogopslag.

Dit collegeprogramma bestaat uit twee delen: het collegeprogramma en de collegeagenda. Het collegeprogramma beschrijft de ambities van het college voor de komende vier jaar. Hierin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Het tweede deel, de collegeagenda, is een meer gedetailleerde vertaling van het programma in resultaten, financiële consequenties en de planning voor de komende jaren.

College B&W Landsmeer 2018-2022
College van B&W Landsmeer, foto: Marcel Molle