gemeente Landsmeer | Colleges van regio Zaantreek-Waterland stellen gezamenlijke detailhandelsvisie vast

Nieuwsbericht Colleges van regio Zaantreek-Waterland stellen gezamenlijke detailhandelsvisie vast

Gepubliceerd op: 21 maart 2022 14:50

 

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In deze visie zijn de belangrijkste speerpunten voor de detailhandel geformuleerd waar de regio zich de komende 5 jaar op gaat focussen.

De ambitie van Zaanstreek-Waterland is om een regio te zijn waar inwoners en bezoekers alle dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen kunnen kopen. De focus ligt op een compleet winkelaanbod, het versterken van de centrumgebieden Purmerend en Zaanstad, en de regio nog meer op de kaart zetten als leverancier van lokale producten.

Aandacht voor grote en kleinere (dorps)kernen

Een compleet en fijnmazig winkelaanbod betekent dat de regio ook inzet op een goed niveau van voorzieningen binnen de grote kernen en de kleinere (dorps)kernen. Daarnaast staat het versterken van de twee centrumgebieden Zaandam en Purmerend op de agenda. Beide centrumgebieden verschillen in sfeer, zijn als zodanig geen concurrenten van elkaar maar vullen elkaar aan. Ook moet iedere inwoner op relatief kleine afstand een compleet voorzieningenaanbod kunnen vinden. Dit vraagt vanuit de regio om aandacht te blijven schenken aan de kwaliteit van winkelgebieden in de kleine kernen. Dit is ook van belang voor de maatschappelijke ontmoetingsfunctie die de winkelgebieden hier hebben. We zetten in op het zoveel mogelijk clusteren en versterken van detailhandel in de winkelgebieden.

Verbinding met toerisme

Ten slotte richt de regio zich op het verbinden van toerisme aan detailhandel. De regio heeft toeristische iconen zoals de Zaanse Schans, de Dijk van Volendam en rustieke oudhollandse dorpen met veel groen en water. Het combineren van een bezoek aan de winkelgebieden met deze toeristische plekken zorgt voor een divers aanbod en een langer verblijf van toeristen in de regio.

Quote wethouder Erik Heinrich van gemeente Landsmeer

Binnen regio Zaanstreek-Waterland staat het centrum van Landsmeer in de top vijf van meest toekomstbestendige winkelgebieden in Noord Holland. Met de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland zetten we als regio in op versterking van de kwaliteit van winkelgebieden in kleine kernen als Landsmeer.

Waarom een nieuwe visie?

Eind 2020 is de vijfjaarstermijn van het regionale detailhandelsbeleid van de Stadsregio Amsterdam geëindigd. De provincie Noord-Holland heeft gevraagd om een regionale detailhandelsvisie per deelregio op te stellen. Bovendien zijn in de afgelopen periode diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de detailhandel. De online bestellingen nemen toe, de gevolgen van de coronacrisis zorgen ervoor dat de centrumgebieden van de middelgrote gemeenten erg onder druk staan door de toename van leegstand en versobering van het aanbod. Daarnaast staat de regio voor een grote woningbouwopgave.

Lees hier het rapport