gemeente Landsmeer | Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven

Nieuwsbericht Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven

Gepubliceerd op: 24 oktober 2016 09:35

Lijnennet

Het zijn de plannen voor het nieuwe lijnennet dat bij de start van de Noord/Zuidlijn in gebruik wordt genomen. Er gaat dan veel veranderen. Landsmeer zal met het openbaar vervoer vooral via lijn 319 worden verbonden met Station Amsterdam Noord en op werkdagen extra met lijn 125 met Station Amsterdam Sloterdijk. Een rechtstreekse aansluiting op Amsterdam CS komt in de plannen te vervallen. Kijk op stadsregioamsterdam.nl voor alle wijzigingen.

Proces besluitvorming Vervoerplannen

De vervoerplannen zijn door de vervoerders aan het dagelijks Bestuur van de Stadsregio aangeboden. In de komende weken worden er verschillende stappen doorlopen zodat het dagelijks Bestuur op 15 december 2016 van de Stadsregio een besluit kan nemen over de vaststelling van de vervoerplannen 2018. Dit besluit komt tot stand aan de hand van de vervoerplannen, het advies vanuit de Reizigers Adviesraad (RAR), de adviescommissies van de 15 regiogemeenten en de uitkomsten van de reizigersraadpleging.

Nieuw OV Lijnennet in 2018

Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Om Amsterdam nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, past de Stadsregio Amsterdam samen met vervoerders GVB, EBS en Connexxion het openbaar vervoernetwerk (OV-netwerk) in de hele Amsterdamse regio aan. Het nieuwe OV Lijnennet wordt in gebruik genomen als de Noord/Zuidlijn gaat rijden in de zomer van 2018. In de OV Lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio Amsterdam staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe OV-netwerk omschreven.

Reizigersonderzoek

Tussen 13 en 31 oktober 2016 organiseert de Stadsregio een publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De raadpleging gaat niet in op afzonderlijke bus of tramlijnen, maar gaat over het totale, samenhangend OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale ov-reis eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het dagelijks Bestuur. U bent van harte uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

stadsregio Reizigersonderzoek Ov2018