gemeente Landsmeer | Controle vuurwerkoverlast

Nieuwsbericht Controle vuurwerkoverlast

Gepubliceerd op: 07 november 2020 08:20

Gisteravond heeft Team Handhaving samen met politie controles uitgevoerd op de locaties genoemd in de meldingen, waaronder het Sportpark, Wijkpark en het winkelcentrum. Tijdens de controles is er geen overlast door het afsteken van vuurwerk geconstateerd.

Ervaart u overlast?

Meld dit dan via 0900 – 8844. Uw melding draagt bij aan het in kaart brengen van de locaties en tijden waar het meeste overlast wordt ervaren. De politie en handhavers zullen dan extra op deze plekken controleren zoals tijdens de controle van gisteravond.