gemeente Landsmeer | De gemeentelijke tarieven voor 2020

Nieuwsbericht De gemeentelijke tarieven voor 2020

Gepubliceerd op: 07 januari 2020 11:55

Heffingen en belastingen

Als inwoner betaalt u gemeentelijke heffingen en belastingen. De belangrijkste heffingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeenteraad heeft op 19 december jl. de tarieven voor 2020 vastgesteld.

De tarieven voor de heffingen en belastingen voor 2020 stijgen met 1,5%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Hiervoor geldt het principe dat deze 100% kostendekkend zijn. De tarieven 2020 voor de afvalstoffenheffing zijn met 20% gestegen ten opzichte van de tarieven van 2019, de tarieven voor de rioolheffing zijn met € 1,24 gestegen ten opzichte van 2019. De gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven voor 2020 als volgt vastgesteld.

Onroerende zaakbelasting

Woningen

  • Eigenaar 0,07530% in percentage van de WOZ-waarde

Niet-woningen

  • Eigenaar 0,26754% in percentage van de WOZ-waarde
  • Gebruiker 0,21996% in percentage van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Voor huishoudens op 1 januari 2020 gebruikt door:

  • 1 persoon € 260,35
  • 2 personen € 304,10
  • 3 of meer personen € 347,10

Rioolheffing

  •  Het tarief per aansluiting is € 226,83

Liggelden

  • Tarieven per strekkende meter voor een jaar € 31,60

Toeristenbelasting

  • 3% van de vergoeding die ter zake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht.

Gemeentelijke Leges

  • De gemeente heft leges voor diensten die zij verleent aan burgers. Denk hierbij aan het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en het voltrekken van huwelijken. De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag de dienst wordt verricht.

De leges voor 2020 zijn als volgt vastgesteld:

Paspoort, aanvrager jonger dan 18 jaar € 55,35
Paspoort, aanvrager 18 jaar of ouder € 73,20
Nederlandse identiteitskaart, aanvrager jonger dan 18 jaar € 30,70
Nederlandse identiteitskaart, aanvrager 18 jaar of ouder € 58,30
Spoedtoeslag € 49,85
Rijbewijs € 40,65
Spoedtoeslag € 34,10
Gehandicaptenparkeerkaart € 70,45
Inrijverbod, enkel per jaar € 102,20
Inrijverbod, enkel per maand € 8,60
Inrijverbod, dubbel per jaar € 169,85
Inrijverbod dubbel per maand € 14,15
Inrijverbod, dagkaart € 18,30