gemeente Landsmeer | De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni

Nieuwsbericht De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni

Gepubliceerd op: 30 mei 2016 11:55

De Gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni over de GR-en:

2 juni is een beeld- en oordeelsvormende sessie over de gemeenschappelijke regelingen (GR'en), waar de gemeente Landsmeer in deelneemt. (Een voorbeeld van een GR is de GGD Zaanstreek-Waterland.
Het is voor de meeste gemeenten niet haalbaar om een eigen GGD in stand te houden en hiervoor wordt samengewerkt in een GR.) De vergadering op 2 juni is helemaal gewijd aan de voorbereiding van besluitvorming van de raad over de GR'en.

De GR'en die besproken worden zijn:

• GGD Zaanstreek Waterland

• Recreatieschap Twiske

• Stadsregio Amsterdam

• Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

• Intergemeentelijke Samenwerking Waterland

• Baanstede de werkvoorzieningsregeling Zaanstreek Waterland

• De samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam. Dit is geen GR, maar een samenwerkingsverband in oprichting.

Voor meer informatie zie; raad.landsmeer.nl


Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Landsmeer. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur.
hebt u vragen over deze onderwerpen of als u wilt inspreken bij de raad dan kan dat. U kunt terecht bij de griffier van de raad griffier@landsmeer.nl
of via telefoonnummer 020-48 77 111 (vraagt u naar de griffie).