gemeente Landsmeer | De nieuwe Keern

Nieuwsbericht De nieuwe Keern

Gepubliceerd op: 12 april 2016 13:10

Afgelopen donderdag is de realisatie overeenkomst met De Zorgcirkel getekend. Hierdoor kan het verzorgingshuis behouden blijven voor Landsmeer en worden er daarnaast ook nog 24 zorgwoningen gerealiseerd aan het Marktplein. De Zorgcirkel is eigenaar van het verzorgingshuis De Keern en levert daar ook de diensten. De veranderende landelijke  regelgeving gaat er van uit dat mensen  -waar mogelijk  -  de zorg zoveel mogelijk zelf organiseren. Hierdoor mogen zorginstellingen nog alleen cliënten accepteren die de meeste zorg nodig hebben. De huidige Keern is oud en niet geschikt voor deze doelgroepen.

Door aan de Keern 24 uur-zorg woningen toe te voegen wordt De Keern gered, kunnen de diensten van De Zorgcirkel worden uitgebreid en krijgt Landsmeer 24 woningen die geschikt zijn voor ouderen met een zorg behoefte. Deze woningen zijn er onvoldoende in Landsmeer.

Daarnaast zorgt de nieuwbouw dat de voorkant van De Keern wordt verplaatst naan het Marktplein. Op de begane grond zullen voorzieningen komen. Met De Zorgcirkel wordt ook gekeken of het Middelpunt hier een plek kan krijgen. Op dit moment word hiervoor onderzocht of dit ruimtelijke en financiëel haalbaar is.

Afgelopen donderdag was daarom een heugelijk moment.  Richard Quakernaat en Maarten de Vries, de voorzitter raad van bestuur van De Zorgcirkel, tekende de overeenkomst die het mogelijk maakt om dit plan te realiseren.

Informatie over het project De Keern is natuurlijk ook te vinden op onze website.

De Keern ondertekening