gemeente Landsmeer | Democratische school in Landsmeer

Nieuwsbericht Democratische school in Landsmeer

Gepubliceerd op: 05 april 2018 16:45

In de media zijn berichten verschenen over al dan niet vermeende aanwezigheid van de zogenoemde Avatar-beweging op 'democratische scholen' in Nederland. Ook in Landsmeer bevindt zich een dergelijke school: de school Life!

Het ministerie van Onderwijs heeft op dit moment geen meldingen binnengekregen op basis waarvan zij onderzoek doet en indien nodig, handhaaft.

Het betreft een particuliere school. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de school of deze voldoet aan de wettelijke eisen. De leerplichtambtenaar treedt op bij schoolverzuim. In geval van problematiek kunnen kinderen/ouders zich wenden tot het Middelpunt.

Heeft u vragen over deze school? Benader de school zelf, het Ministerie van OCW of kijk op www.onderwijsinspectie.nl