gemeente Landsmeer | Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad

Nieuwsbericht Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad

Gepubliceerd op: 04 april 2016 11:10

De raad houdt op 7 april a.s. om 20.00 uur een beeld- en oordeelsvormende sessie over de volgende onderwerpen:

  • de anterieure overeenkomst Noordeinde 13
  • de evaluatie van het uitvoeringsprogramma van de handhaving van een aantal wetten: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO),  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Twiske


De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

U kunt inspreken over deze onderwerpen en over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffie van  de raad via griffier@landsmeer.nl en via telefoon 020-48 77 111 (vragen naar de griffie).