gemeente Landsmeer | Drie bomen aan Raadhuisstraat worden verwijderd in verband met onveilige situatie

Nieuwsbericht Drie bomen aan Raadhuisstraat worden verwijderd in verband met onveilige situatie

Gepubliceerd op: 04 mei 2022 10:20


Het straatwerk van het plein langs de Raadhuisstraat is in slechte staat. Rondom de bushalte en op het voetpad langs de Raadhuisstraat ligt de bestrating ongelijk waardoor een onveilige situatie is ontstaan. De gemeente heeft meerdere meldingen ontvangen van voetgangers die hier gestruikeld zijn. Oorzaak van de oneven bestrating zijn de wortels van de drie bomen die zich naast dit pad bevinden. Door de veenachtige grondlaag wortelt deze boomsoort in de bovenste grondlaag, waardoor tegels omhoog komen en los gaan zitten.

Om te voorkomen dat hier nog meer ongelukken gebeuren, moeten de bomen helaas worden verwijderd. Er is onderzocht of er niet een andere oplossing is, maar door de groeiwijze van de boomwortels, kan de gemeente niet anders dan deze drie bomen te kappen. Dit zal gebeuren op maandag 16 mei 2022. Omdat er wordt gekapt tijdens het broedseizoen, zal er wel eerst een ecologische Quickscan plaatsvinden, onder andere om te controleren of er geen vogels in deze bomen of in omringende bomen aan het nestelen zijn. Is dat wel het geval, dan zal de kap uitgesteld worden.

Vergeet-mij-nietjes en andere lage beplanting
In het kader van de bezuinigingen in 2020 heeft de gemeenteraad besloten om gekapte bomen voorlopig niet te herplanten. Daarom komt er in plaats van de bomen lage beplanting. Deze lage beplanting zal bestaan uit een combinatie van vergeet-mij-nietjes, schoenlappersplanten, zonnehoed, herfstasters en kattenkruid.

Op termijn terugplaatsing bomen
In het kader van CO2 reductie en om hittestress te voorkomen is het wel wenselijk dat er op termijn bomen teruggeplaatst worden op deze plek. Alle werkzaamheden zijn daarom gericht op een duurzame en veilige oplossing die het op termijn terugplaatsen van een aantal nieuwe bomen mogelijk maakt. Zodra er weer een vervangingsbudget voor groen is, zullen er drie nieuwe bomen worden geplaatst die beter in deze omgeving passen.