gemeente Landsmeer | Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?

Nieuwsbericht Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?

Gepubliceerd op: 13 juni 2018 15:35

Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?

Kom naar de werksessie Duurzaam Landsmeer op 28 juni!

Eind februari heeft de Gemeenteraad Landsmeer de nieuwe Duurzaamheidsvisie 2018-2022 vastgesteld. In deze Duurzaamheidsvisie zijn het toekomstbeeld en de hierbij horende ambities voor een duurzaam Landsmeer geformuleerd. De volgende stap is het uitwerken van deze visie en ambities naar een concreet uitvoeringsprogramma. Hoe, wanneer en met wie gaan we de ambities en doelstellingen voor een duurzaam Landsmeer realiseren?

Samen met u
De gemeente kan en wil dit niet alleen. Samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Landsmeer (en omgeving) is hard nodig om de ambities te kunnen realiseren. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw ideeën en suggesties voor concrete duurzaamheidsprojecten en
-activiteiten met ons te delen en zo samen een concreet Uitvoeringsprogramma Duurzaam Landmeer voor de komende jaren samen te stellen.

Verschillende thema's
De nieuwe Duurzaamheidsvisie 2018-2022 is opgebouwd langs de volgende deelthema's: Energie, Klimaat, Water, Groen, Afval & Grondstoffen, Mobiliteit, Milieu & Leefomgeving en Duurzame Gemeentelijke Organisatie. U kunt de Duurzaamheidsvisie hier downloaden.

Voor de werksessie op 28 juni wordt een diversiteit aan partijen, organisaties en personen uit Landsmeer uitgenodigd (ondernemers, bewoners(organisaties) en maatschappelijke organisaties) die een rol (kunnen) spelen voor een duurzaam Landsmeer als geheel, dan wel voor één of meerdere van de deelthema's.

Denkt en doet u mee? Kom dan naar de werksessie Duurzaam Landsmeer op 28 juni!

In verband met de voorbereidingen is het fijn  als u zich vooraf wil aanmelden. Dit kan via gemeente@landsmeer.nl. De werksessie start om 18.30 uur in het dorpshuis Landsmeer, vanaf 18.00 uur bent u welkom en staan er broodjes klaar.

Graag tot 28 juni!|

Datum:   28 juni
Tijd:       18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur
Locatie:  Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer

Duurzaamheid