gemeente Landsmeer | Een sociale huurwoning zoeken verandert straks

Nieuwsbericht Een sociale huurwoning zoeken verandert straks

Gepubliceerd op: 29 mei 2020 11:10

Sociale huurwoningen zijn schaars. Huishoudens moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.

Er komt een puntensysteem waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 konden inwoners van de vijftien gemeenten, waaronder Landsmeer, en belanghebbenden een reactie geven op het voorstel. Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel.