gemeente Landsmeer | Evenement Welcome to the Future

Nieuwsbericht Evenement Welcome to the Future

Gepubliceerd op: 12 juli 2018 09:55


Op 21 juli 2018 vindt het jaarlijks terugkerende evenement "Welcome to the Future" plaats in het recreatieschap Het Twiske.

Natuurtoets
Het recreatiegebied Het Twiske is aangewezen als Natura 2000 gebied en een evenement als Welcome To The Future is vergunningplichtig op grond van de Natuurbeschermingswet. De organisator heeft een natuurtoets uitgevoerd om te onderzoeken wat de gevolgen van het evenement zijn voor het recreatiegebied. Hieruit is gebleken dat de belangrijke natuurwaarden in het recreatiegebied niet worden aangetast en dat het evenement dus mogelijk is. De provincie Noord-Holland als bevoegd gezag heeft hiervoor vergunning afgegeven. Het recreatieschap verhuurt het terrein aan de evenementenorganisatie. Met de inkomsten hiervan wordt het beheer van het gebied gefinancierd. Hierdoor blijft recreatie in het Twiske mogelijk.

Geluidsoverlast
Ervaart u (geluids)overlast tijdens Welcome to the Future? Neem dan contact op met de gemeente via evenementen@landsmeer.nl of 06-11594693. Houd uw naam- en adresgegevens bij de hand. Deze hebben we nodig om een controleur bij u langs te sturen die de situatie beoordeelt en geluidsmetingen doet. Zonder uw gegevens kunnen we uw melding niet in behandeling nemen.

Verkeersmaatregelen
Om wildparkeren in Luijendijk-Zuid te voorkomen wordt de Scheepsbouwersweg op 21 juli 2018 afgesloten van 09:00 uur t/m 15:00 uur. Bewoners en bestemmingsverkeer worden wel toegelaten. De Uber standplaatsen worden geplaatst op een deel van het parkeerterrein aan de Sportlaan. Om dit mogelijk te maken worden de Sportlaan en de Herculesweg op 21 juli 2108 van 09:00 uur t/m 03:00 uur (22 juli) afgesloten. Ook hier worden bewoners en bestemmingsverkeer wel toegelaten.

Fietspad Polderweg tijdelijk gesloten
Tijdens het evenement vind er een klein deel van de instroom en uitstroom plaats via de Polderweg. Daarnaast functioneert de Polderweg tijdens het evenement als calamiteitenroute voor de hulpdiensten. Om dit soepel te laten verlopen is het fietspad op de Polderweg voor fietsers gesloten op 21 juli 2018 van 09:00 uur t/m 03:00 uur (22 juli).

Welcome to the Future