gemeente Landsmeer | Festival Welcome to the Future

Nieuwsbericht Festival Welcome to the Future

Gepubliceerd op: 19 juli 2018 09:40

Op zaterdag 21 juli 2018 wordt in het Recreatieschap Het Twiske het eendaags evenement "Welcome to the Future" gehouden. De organisatie hoopt 25.000 bezoekers te ontvangen en hen een onvergetelijke dag te bezorgen met een uitgebreid repertoire aan muziek en entertainment. De gemeente Landsmeer heeft voor dit evenement een vergunning verleend en deze gepubliceerd op 3 juli jongstleden. Het Recreatieschap Het Twiske, de terreinbeheerder, heeft ook toestemming gegeven voor dit festival en hiervoor een Tijdelijke Gebruiksovereenkomst afgesloten.

Beperking bereikbaarheid recreatiegebied

Met de opbouw is op 13 juli 2018 gestart met het uitzetten van rijplaten, festivaltenten en het productiekantoor. Vanaf 13 juli 2018 is het terrein ook grotendeels afgesloten. Direct na het evenement wordt gestart met de afbouw welke circa een week zal duren.

Openingstijden Festival

Welcome to the Future vindt plaats op zaterdag 21 juli 2018 van 12.00 uur tot 24.00 uur.

Geluid

Tijdens de openingstijden wordt er mechanische en/of elektronische muziek ten gehore gebracht.

De soundchecks worden uitgevoerd op:

-              20 juli 2018 tussen 16.00 uur en 20.00 uur;

-              21 juli 2018 tussen 10.00 uur en 11.30 uur.

Geluidsniveau WttF

De Kamelenbrug

Tijdens het evenement wordt de Kamelenbrug geopend en is derhalve niet begaanbaar.

Parkeren

Rondom het gehele festivalterrein parkeren auto's op daarvoor van te voren aangegeven plaatsen, dit wordt in goede banen geleid door Traffic Support. Vanaf station Sloterdijk rijdt er een pendelbus naar de evenementenhalte in het Recreatieschap Het Twiske.

Verkeer

De hoofdontsluiting vindt zoals gebruikelijk plaats via Oostzaan, de hoofdtoegang tot het Twiske. Een klein deel van de verkeerstroom verloopt via Purmerend en Den Ilp, waarna dit verkeer onder geleiding van verkeersregelaars via de Polderweg het Twiske inrijdt.

Als het festival afgelopen is, vindt dit in omgekeerde richting plaats. Een deel van het verkeer zal via de Polderweg het Twiske verlaten via Landsmeer/Purmerend en een ander deel van het verkeer zal via de Twiskeweg/Kerkstraat het Twiske verlaten via Oostzaan/Zaanstad. De pendelbussen verlaten het Twiske via de Pikpotweg. De verwachte piek is tussen 12:30 uur en 14:30 uur.

Zodra de pendelbussen de laatste bezoekers hebben opgepikt wordt al het overige verkeer weer via de Pikpotweg geleid. Ook dan zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te geleiden. De verwachte piek is tussen 23:00 uur en 01:00 uur.

De taxi's en K&R is zowel bij de instroom als uitstroom geplaatst bij het industrieterrein "Het Skoon" in Oostzaan en de uberstandplaats bij de Sportlaan in Landsmeer.

Klachten & geluidsoverlast

Ervaart u overlast of hebt u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via evenementen@landsmeer.nl of 06-11594693.

Het e-mailadres wordt gedurende de hele dag gelezen en er naar aanleiding van klachten worden er geluidsmetingen uitgevoerd. Vermeld daarom ook uw naam, adres en telefoonnummer bij uw klacht. Zonder deze gegevens wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

 

Kaartje WttF