gemeente Landsmeer | Festival Welcome to the Future - laatste informatie

Nieuwsbericht Festival Welcome to the Future - laatste informatie

Gepubliceerd op: 21 juli 2022 16:15

Openingstijden Festival

Welcome to the Future vindt plaats op zaterdag 23 juli 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur.

Geluid

Tijdens de openingstijden wordt er mechanische en/of elektronische muziek ten gehore gebracht.
De soundchecks worden uitgevoerd op:
- 22 juli 2022 tussen 16.00 uur en 20.00 uur;
- 23 juli 2022 tussen 10.00 uur en 13.00 uur.

De Kamelenbrug

Tijdens het evenement wordt de Kamelenbrug geopend en is derhalve niet begaanbaar.

Parkeren

Rondom het gehele festivalterrein parkeren auto's op de daarvoor van tevoren aangegeven plaatsen. Dit wordt in goede banen geleid door Traffic Support. Vanaf station Amsterdam Sloterdijk rijdt een pendelbus naar de evenementenhalte in het Recreatieschap het Twiske.

In Landsmeer zijn verkeersmaatregelen genomen. Op verschillende plaatsen in Landsmeer worden wegafzettingen geplaatst en zijn verkeersregelaars aanwezig. Dit om bezoekers van het festival die in Landsmeer willen parkeren te weren. Bestemmingsverkeer, waaronder bezoekers van het zwembad en het Sportpark, kunnen gewoon gebruik maken van de normale routes en parkeerplaatsen. Wel wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij de wegafzettingen kan gevraagd worden wat de bestemming is.

Verkeer

De hoofdontsluiting vindt plaats via Oostzaan, de hoofdtoegang tot het Twiske. Een deel van de verkeerstroom verloopt via Purmerend en Den Ilp, waarna dit verkeer onder geleiding van verkeersregelaars via de Polderweg het Twiske inrijdt. Als het festival afgelopen is, vindt dit in omgekeerde richting plaats. Een deel van het verkeer zal via de Polderweg het Twiske verlaten via Landsmeer/Purmerend en een ander deel van het verkeer zal via de Twiskeweg/Kerkstraat het Twiske verlaten via Oostzaan/Zaanstad.

De pendelbussen verlaten het Twiske via de Pikpotweg. De verwachte piek voor het vervoeren van de bezoekers naar het Twise is tussen 12:30 uur en 15:30 uur.Zodra de pendelbussen, na afloop van het festival, de laatste bezoekers hebben opgepikt, wordt al het overige verkeer weer via de Pikpotweg geleid. Ook dan zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te geleiden. De verwachte piek voor het vervoeren van de bezoekers vanuit het Twiske is tussen 23:00 uur en 01:00 uur.

De taxi's en K&R zijn zowel bij de instroom als uitstroom geplaatst bij het industrieterrein "Het Skoon" in Oostzaan en de Uber-standplaats bij de Sportlaan in Landsmeer.

Klachten & geluidsoverlast

Ervaart u overlast of heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via evenementen@landsmeer.nl. Dit mailadres wordt gedurende de hele dag gelezen en naar aanleiding van klachten worden geluidsmetingen uitgevoerd. Vermeld daarom ook uw naam, adres, huisnummer, en telefoonnummer bij uw klacht. Zonder deze gegevens kan een klacht niet behandeld worden.

Beperking bereikbaarheid recreatiegebied

Vanaf 15 juli 2022 is het terrein grotendeels afgesloten. Direct na het evenement wordt gestart met de afbouw welke circa een week zal duren.