gemeente Landsmeer | Folder bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer

Nieuwsbericht Folder bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer

Gepubliceerd op: 10 maart 2022 11:00

Op woensdag 2 maart is samen met Kompas een folder verspreid onder inwoners met daarin informatie over de huidige stand van zaken rondom de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. U kunt de tekst van de folder hieronder bekijken. Heeft u de folder niet ontvangen en wilt u graag een geprinte versie? Deze kunt u vanaf dinsdag 15 maart 2022 ophalen op het gemeentehuis.

Bestuurlijke toekomst van gemeente Landsmeer

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente Landsmeer sinds een aantal jaren de mogelijkheden onderzoekt om te fuseren met omliggende gemeenten. In deze folder informeren we u graag over de huidige stand van zaken rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Ook gaan we in op hoe het verder gaat, nu we aan de vooravond staan van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Fusiebesluit 2019
In 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat Landsmeer wil fuseren met Waterland en, als het kan, ook met Oostzaan en Wormerland. De voorkeur gaat hierbij uit naar een bestuurlijke fusie, maar als dat niet haalbaar is dan staat Landsmeer ook open voor gesprekken over een ambtelijke fusie. 

Wat is het verschil tussen een bestuurlijke en ambtelijke fusie? Bij een bestuurlijke fusie worden twee (of meer) gemeenten samengevoegd, waardoor er één nieuwe gemeente ontstaat. Bij een ambtelijke fusie daarentegen worden alleen de ambtelijke organisaties van de samenwerkende gemeenten samengevoegd. Daarbij behoudt iedere gemeente dus wel haar eigen gemeenteraad, griffier, college van B&W en gemeentesecretaris.

Waarom een fusie?
De slagkracht van de gemeente Landsmeer is momenteel niet erg groot. Dit betekent dat de gemeente belangrijke taken niet altijd (goed) kan uitvoeren op een manier die u als inwoner verdient. Door te fuseren met andere gemeenten ontstaat een grotere gemeente met een grotere organisatie, waardoor de gemeente niet alleen de wettelijke taken beter kan uitvoeren, maar eveneens kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kan werken aan de eigen ambities. Daarmee zal de gemeente ook een aantrekkelijker werkgever zijn. Daarnaast zal de positie van de gemeente steviger worden binnen regionale samenwerkingen, zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Zaanstreek-Waterland. 

Groen-landelijke gemeente
Voor velen van u is het groene karakter van onze gemeente een belangrijke reden om juist hier te wonen. De gemeenteraad heeft in 2019 dan ook als belangrijk criterium aangegeven dat Landsmeer het liefst fuseert met een groen-landelijke gemeente. Ook is het belangrijk dat de gemeente grenst aan Landsmeer. Het voordeel van een fusie met eenzelfde soort gemeente als Landsmeer die ook grenst aan onze gemeente, is dat er één groen-landelijke gemeente ontstaat met een karakter dat past bij de drie dorpskernen Purmerland, Den Ilp en Landsmeer.

Oriënterende gesprekken met gemeenten
In 2019 en 2020 zijn er gesprekken geweest met de gemeente Waterland en met de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Dat had niet het resultaat waar wij als gemeente op hoopte: Waterland heeft in 2020 besloten om helemaal zelfstandig te blijven. Oostzaan en Wormerland hebben toen aangegeven dat ze met elkaar willen blijven samenwerken op ambtelijk niveau en niet open te staan voor een bestuurlijke fusie. In 2021 heeft het college van Landsmeer
vervolgens andere mogelijkheden onderzocht en is daarom oriënterende gesprekken gaan voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam. De uitkomst hiervan is dat Purmerend en Amsterdam in principe openstaan voor een bestuurlijke fusie met Landsmeer. Wel hebben beide gemeenten aangegeven dat het initiatief bij Landsmeer ligt.

Wat gaat er nu gebeuren?
Op zeer korte termijn, namelijk op 16 maart 2022, staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Samen met andere inwoners bepaalt u dan hoe de nieuwe gemeenteraad van Landsmeer eruit zal komen te zien. De huidige gemeenteraad heeft daarom besloten nu geen besluit meer te nemen over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer, maar deze taak over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad. Om de nieuwe gemeenteraad voor te bereiden op
volgende fusiebesprekingen, wordt wél een document gemaakt waarin de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer staan. Ook wordt hierin vastgelegd wat Landsmeer wil behouden in een nieuw te vormen gemeente. Deze informatie hebben we de afgelopen jaren opgehaald bij u als inwoner, maar ook bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in Landsmeer.

Meer informatie
Via onze digitale nieuwsbrief, op social media en op onze website houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Ook vindt u hier meer informatie, belangrijke documentatie en raadsbesluiten over de bestuurlijke toekomst.