gemeente Landsmeer | Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Nieuwsbericht Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Gepubliceerd op: 11 september 2018 09:10

Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over bestuurlijke fusie van de gemeente op basis van een voorstel van het college. Om inwoners, bedrijven en verenigingen te informeren over de actuele stand van zaken en om te luisteren hoe u erover denkt, organiseert de gemeente informatie- en luistergesprekken. Iedereen is van harte welkom.

Fuseren voor een goede dienstverlening, nu en in de toekomst

In 2015 heeft de gemeenteraad van Landsmeer geconcludeerd dat de gemeente Landsmeer niet meer zelfstandig kan blijven in de huidige vorm. Steeds meer taken worden vanuit het Rijk naar gemeenten overgedragen. Dit is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd vraagt dit van de gemeente een nieuwe inzet op deels onbekende terreinen. Als college en raad willen wij goede dienstverlening aan alle inwoners garanderen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Deze veranderingen vragen om samen verder te gaan met andere gemeenten. Dit belang wordt onderschreven door de Provincie Noord-Holland. Recent heeft de Provincie aangegeven dat zij verwacht dat Landsmeer een onomkeerbaar besluit neemt over de toekomst van de gemeente.

Wat heeft de gemeente tot nu toe allemaal gedaan?

U vindt op www.landsmeer.nl alle documenten en raadsbesluiten over de bestuurlijke toekomst. Ook vindt u hier het standpunt van de Provincie Noord-Holland.

Kom naar informatie- en luistergesprekken!

De gesprekken vinden plaats op:

•• maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in Purmerland, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboerzaal) in Landsmeer, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den Ilp, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u.