gemeente Landsmeer | Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer

Nieuwsbericht Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer

Gepubliceerd op: 12 januari 2017 18:15

Op 21 december jl. heeft de gemeente Landsmeer samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het waterplan ondertekend. Bij het opstellen van het Waterplan heeft het HHNK via onderzoek vastgesteld dat er asbest zit in bodem en watergangen op enkele locaties. Naar aanleiding van een publicatie in het Noordhollands Dagblad van 11 januari is onrust op enkele sociale media ontstaan over de gevolgen van de asbest voor de gezondheid. Het college heeft naar aanleiding hiervan contact opgenomen met de GGD. 

Nauwe afstemming met GGD en HHNK
Wethouder Richard Quakernaat: "Wij begrijpen heel goed dat er door de berichtgeving mogelijk zorgen zijn ontstaan. Op dit moment zijn er geen gezondheidsrisico's voor de inwoners van Landsmeer. Zodra er baggerwerkzaamheden gaan starten, zal het hoogheemraadschap alle omwonenden nader informeren over de verdere gang van zaken. In de tussentijd hebben wij nauw overleg met de GGD en het HHNK om dit gezamenlijk in goede banen te leiden."

Geen gezondheidsrisico's
Zolang de asbesthoudende waterbodem zich onder water bevindt, worden er geen gezondheidsrisico's verwacht. Dit geldt ook voor het zwemmen in of andere recreatief gebruik van het water.

Asbest is een stof die met name schadelijk is als vezels ervan in de luchtwegen terecht komen. Het breken van droge asbestplaten, het zagen of boren erin veroorzaakt verontreiniging van de lucht in de omgeving, die mogelijk ingeademd wordt. Asbest(vezels) in de grond, in bagger of in het water leveren geen direct gevaar op voor de volksgezondheid zolang de droge asbestvezels niet opwaaien en vervolgens ingeademd worden.

Meer informatie over asbest
De GGD Zaanstreek-Waterland heeft een uitgebreide folder over asbest uitgeven, welke u hier kunt terugvinden. Indien u medisch milieukundig advies nodig heeft, kunt u contact opnemen met de medisch milieukundige van GGD Zaanstreek-Waterland. Het e-mailadres is: info@ggdzw.nl en het telefoonnummer 0900-254 54 54.