gemeente Landsmeer | Geen windturbines in Landsmeer

Nieuwsbericht Geen windturbines in Landsmeer

Gepubliceerd op: 29 januari 2021 16:50

In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor verschillende zoekgebieden voor windturbines en zonneweides in Landsmeer, waaronder langs de A10. Inwoners zijn door middel van een participatietraject bestaande uit een bewonersavond en een enquête gevraagd naar hun mening over deze zoekgebieden. Op donderdag 28 januari is tijdens de raadsvergadering, in lijn met de uitkomsten van de enquête onder de inwoners, besloten dat er geen windturbines komen in Landsmeer.

Regionale Energie Strategie
Tussen nu en 2050 moeten we landelijk overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Hierin is opgenomen dat alle regio's in Nederland een Regionale Energie Strategie gaan maken. Landsmeer werkt samen met de buurgemeenten in Noord-Holland Zuid aan dit regionale plan om duurzaam energie op te gaan wekken (www.energieregionhz.nl).

Raadsbesluit
Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. is door Positief Landsmeer een motie ingediend tegen windturbines in Landsmeer. Een ruime meerderheid van de raad heeft met deze motie ingestemd. Daarmee heeft de raad uitgesloten dat er windturbines geplaatst zullen worden in Landsmeer. Ook zal daar verder geen onderzoek meer naar verricht worden. Het zoekgebied voor windenergie op grondgebied van de gemeente Landsmeer zal daarmee niet meer terugkomen in de Regionale Energie Strategie. De raad van de gemeente Landsmeer spreekt zich niet alleen uit tegen windturbines op eigen grondgebied, maar ook tegen windturbines in de nabijheid van Landsmeerse gemeentegrenzen. De gemeente zal deze stelling van de gemeenteraad overbrengen aan de buurgemeenten en betrokken partijen.

Wethouder Mandy Elfferich: "Door diverse inwoners van Landsmeer en de gemeenteraad zijn zorgen geuit over de komst van windturbines in en rond de gemeente Landsmeer. Die zorgen begrijp ik heel goed. Een windturbine zou een grote impact op onze omgeving hebben. Dat neemt niet weg dat er nog steeds een grote klimaatopgave ligt. We zullen deze samen met de regio moeten oppakken en kijken waar wél geschikte plekken voor energieopwekking zijn. Daar gaan we de komende periode verder mee aan de slag."

Inwonersenquête windturbines en zonneweides
Het genomen raadsbesluit is in lijn met de uitkomsten van de eerdere enquête onder de bewoners waarin gepeild is naar hun mening rondom het opwekken van duurzame energie in en rond de gemeente Landsmeer. Het maken van de Regionale Energie Strategie wordt namelijk niet alleen gedaan door de overheid. Hierbij worden ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners betrokken. In deze enquête gaf een meerderheid van de deelnemers (53%) aan tegen onderzoek te zijn naar het plaatsen van windturbines, 41% is voor het onderzoek en de overige 6% wist het niet of stond er neutraal in. Uit de enquête blijkt dat 67% geen mogelijkheden ziet voor windturbines in het aangewezen zoekgebied langs de A10.

Het onderzoek naar zoekgebieden voor zonneweides werd positiever ontvangen met 48% van de inwoners voor het onderzoek, 36% tegen het onderzoek en 16% wist het niet of stond er neutraal in. Bij zowel windturbines als zonneweides heeft men de kanttekening geplaatst zorg te hebben om het landschap en gaven zij aan dat zorgvuldige afweging noodzakelijk is. De groene ruimte is kenmerkend voor Landsmeer en ook moet rekening gehouden worden met de weidevogels. Het verslag van de enquête staat gepubliceerd op de website van de Gemeente Landsmeer.