gemeente Landsmeer | Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds

Nieuwsbericht Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds

Gepubliceerd op: 16 december 2016 12:00

Foto winkelcentrum
Martin Cordes (Cordes Facilitaire Diensten), Otto van Haarlem (Ondernemersfonds), wethouder Quakernaat en Paul Plemp (Ondernemersfonds).

Het Ondernemersfonds wordt volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele gebied in- en rondom het winkelcentrum. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het straatwerk en eventueel vervangen van gemeente-eigendommen.

"De ondernemers van het winkelcentrum weten zelf heel goed wat er werkt en niet werkt. Door het onderhoud van het winkelcentrum daadwerkelijk onder te brengen bij het Ondernemersfonds, wordt het ook echt hun verantwoordelijkheid. De frequentie en de kwaliteit van de werkzaamheden komt op een hoger peil en dat komt het winkelcentrum echt ten goede", aldus Wethouder Quakernaat.

Vergoeding

De gemeente geeft het Ondernemersfonds jaarlijks een beheervergoeding. Het overdragen van het beheer en onderhoud past bij de gemeentelijke uitgangspunten van meer eigen kracht en verantwoordelijkheid voor inwoners en organisaties. De overdracht is zowel voor de gemeente als het Ondernemersfonds voordelig.

Voor de gemeente wordt invulling gegeven aan de doelstelling om samen met inwoners en ondernemingen gezamenlijk projecten op te pakken. Voor het Ondernemersfonds betekent het dat zij dagelijks en direct het gebied kunnen schoon- en onderhouden.

Proefperiode

De overdrachtsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, met een proefperiode van drie jaar. Gedurende deze periode wordt onder meer bekeken welke voor- en nadelen aan een dergelijke overdracht kleven, om te bepalen of in de toekomst aan meer derden het onderhoud kan worden overgedragen.