gemeente Landsmeer | Gemeente heeft wettelijke taak om tijdelijke opvang te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Nieuwsbericht Gemeente heeft wettelijke taak om tijdelijke opvang te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Gepubliceerd op: 14 april 2022 13:00


Vanwege de komst van vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland en de noodzaak om op korte termijn opvangplekken te realiseren, heeft het kabinet op 7 maart 2022 het Veiligheidsberaad en de voorzitters van de veiligheidsregio´s verzocht de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren. Op 1 april is dit verzoek veranderd in een wettelijke taak aan alle burgemeesters. In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zullen in totaal 2000 vluchtelingen worden opgevangen. Zij worden naar rato verdeeld over de gemeenten. Voor Landsmeer betekent dit dat er 68 opvangplekken moeten worden gecreëerd. Dit staat los van de opvang die al bij gastgezinnen verzorgd wordt.

Burgemeester Léon de Lange: "Het is hartverwarmend om te zien hoe de Landsmeerse samenleving zich inzet voor de vluchtelingen uit Oekraïne en hen met open armen heeft ontvangen. Al bijna 50 mensen hebben tijdelijk een onderkomen bij gastgezinnen en er zijn ook tal van andere initiatieven gestart om deze mensen zich hier thuis te laten voelen. Als gemeente hebben wij de wettelijke taak om voor nog eens 68 personen tijdelijke huisvesting te organiseren. Een hele opgave, maar ik weet zeker dat we dit voor elkaar krijgen met alle hulp die we nu al aangeboden krijgen van zowel ondernemers als inwoners."

Om te kunnen voldoen aan de tijdelijke huisvesting van 68 personen heeft de gemeente drie locaties op het oog. Allereerst is dat het oude Middelpunt aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2. Deze locatie gaat de gemeente geschikt maken voor bewoning van 6 tot 10 vluchtelingen uit Oekraïne. Een aantal aannemers heeft aangegeven dit te willen realiseren voor alleen materiaalkosten. De gemeente wil inwoners vragen om te helpen bij de inrichting. Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden, zodat hier met ingang van omstreeks eind mei Oekraïners hun tijdelijke intrek kunnen nemen.

Een tweede optie is de gemeentelijke opslag en baggerdepot aan de Violierweg. Deze locatie heeft de gemeente sowieso al in beeld als toekomstige bouwlocatie. Er wordt nu onderzocht wat er nodig is om hier tijdelijke woonunits te plaatsen. Tegelijkertijd start de gemeente het project om op deze locatie aansluitend reguliere woningbouw te realiseren.

De derde eventuele mogelijkheid is Zuideinde 81-A. Deze plek is al voorgesteld aan de provincie voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers. De eigenaren van de locatie staan ervoor open om gezamenlijk met de gemeente te onderzoeken of op deze plek tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest kunnen worden.

De kosten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting hoeft de gemeente niet geheel zelf op zich te nemen: het Rijk werkt op dit moment aan een compensatieregeling voor gemeenten, zodat gemaakte kosten door de gemeenten gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk.

Kijk voo rmeer informatie op de website van de Gemeenteraad bij de vergadering van 21 april 2022.