gemeente Landsmeer | Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Nieuwsbericht Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Gepubliceerd op: 12 februari 2021 10:55


Gemeente Landsmeer zal een nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen opstellen. Het huidige afvalbeleidsplan van de gemeente loopt van 2016-2020 en is daarmee ten einde gekomen. Daarnaast loopt de gemeente achter op de landelijke doelstellingen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld (VANG-programma: van afval naar grondstof) met betrekking tot scheidingspercentages en het aantal kilogram restafval per inwoner. De hoeveelheid ingezameld restafval is momenteel nog te groot.

Kosten verwerking restafval wordt duurder
Een andere reden om het beleid aan te passen is omdat het verwerken van restafval steeds duurder wordt en de last op het milieu groter. Ook zijn de technieken rond het inzamelen en verwerken van afval de afgelopen jaren heel erg verbeterd.

Doel om kostenstijging te beperken en landelijke doelstellingen te benaderen
Wanneer de gemeente doorgaat met de huidige manier van afval inzamelen en verwerken zal dit in 2022 leiden tot een grote stijging van de afvalstoffenheffing. Daarom heeft het college aan de gemeenteraad een aantal scenario's voorgelegd, die moeten leiden tot een verbetering van het afvalbeleid en een minder grote stijging van de afvalstoffenheffing. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een afweging maken tussen het zoveel mogelijk benaderen van de VANG-doelstellingen en tegelijkertijd te kijken hoe de kostenstijging het meest beperkt kan worden. De voorgestelde scenario's variëren hierin.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over dit scenario, zullen de inwoners van Landsmeer uitgenodigd worden voor participatie door middel van een enquête over hoe dit scenario het beste ingericht kan worden.