gemeente Landsmeer | Gemeente Landsmeer sluit koop- en anterieure overeenkomst Resort Breeck

Nieuwsbericht Gemeente Landsmeer sluit koop- en anterieure overeenkomst Resort Breeck

Gepubliceerd op: 02 december 2021 10:00


De gemeente Landsmeer gaat de koop- en anterieure overeenkomst sluiten voor Resort Breeck, een vakantieresort dat over een aantal jaar gerealiseerd moet gaan worden nabij de A10. De gemeente zet al geruimere tijd in op ontplooiing van de recreatieve en toeristische economische activiteiten. Daar sluit deze ontwikkeling goed bij aan.

De koop- en anterieure overeenkomst is op 8 juli jl. voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De wensen en bedenkingen die de raad op 7 oktober jl. heeft geuit, zijn inmiddels afgestemd met de initiatiefnemers (Blauwhoed, Dutchen en Gooische Hart Recreatie) en doorgevoerd in de koop- en anterieure overeenkomst. Zo was er de wens om zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken. Ook is aangegeven dat er harde afspraken moeten komen over de maximale verblijfsduur en over de afdracht van toeristenbelasting. Verder is gesteld dat bij particuliere verkoop van de vakantiewoningen inwoners uit de gemeente Landsmeer voorrang zouden moeten krijgen.

Participatie
Na ondertekening van de koop- en anterieure overeenkomst starten de initiatiefnemers met het participatieproces. Blauwhoed, Dutchen en Gooische Hart Recreatie gaan onder andere gesprekken voeren met de direct betrokken partijen, er komt een online platform en er zullen informatieavonden plaatsvinden. Dit participatieproces is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding voor het opstarten van het bestemmingsplanproces. Om de bouw van het resort mogelijk te maken, moet de bestemming namelijk worden gewijzigd en zal een deel van de volkstuinen moeten worden verplaatst.

Volkstuinen
De volkstuinenvereniging is bekend met de ontwikkeling en is bereid medewerking te verlenen, mits vervangende ruimte wordt gecreëerd voor de volkstuinen. De verplaatsing van de volkstuinen, die ook deel uitmaakt van het plan, kan pas starten na het participatieproces en de wijziging van de bestemming. Dat is op zijn vroegst eind 2022/begin 2023.

Uitvoering wens uit Toekomstvisie 2025
Deze ontwikkeling ten aanzien van het vakantieresort komt voort uit de Toekomstvisie voor Landsmeer die in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat de wens om in te zetten op de ontplooiing van recreatieve en toeristische economische activiteiten. Ter uitvoering hiervan heeft de gemeente locaties voor een hotel verkend. Na onderzoek kwam de locatie aan de Scheepsbouwersweg naar voren als geschikte plek. Uit de gehouden marktverkenning is vervolgens een plan van Blauwhoed, Dutchen en Gooische Hart Recreatie als beste plan naar voren gekomen, waarin vanwege het landelijke karakter van Landsmeer is gekozen voor een betrekkelijk kleinschalige recreatieve ontwikkeling.

Geen mogelijkheid tot woningbouw
De locatie aan de Scheepsbouwersweg is ook door de gemeente onderzocht als mogelijke woningbouwlocatie. Echter ruimtelijk gezien is permanente bewoning op die plek niet uitvoerbaar vanwege de nabijheid van de hoogspanningslijn en de snelweg A10, waar het perceel precies tussen ligt, en de hindercirkels van het naastgelegen bedrijventerrein.