gemeente Landsmeer | Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen

Nieuwsbericht Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen

Gepubliceerd op: 07 april 2021 13:55


Op 1 april jl. is de gemeente Landsmeer een samenwerkingsverband gestart met Stichting Buurtgezinnen. Deze start is feestelijk (en coronaproof) gemarkeerd in aanwezigheid van Mandy Elfferich, wethouder Jeugdzorg. Buurtgezinnen zet zich in voor preventieve en laagdrempelige ondersteuning voor overbelaste gezinnen. Hiermee wordt voorkomen dat problemen verergeren. In Landsmeer richt Buurtgezinnen een proeftuin in. De proeftuin duurt in principe 2 jaar. In deze periode wordt duidelijk of Buurtgezinnen aanslaat in de gemeente en hoe groot de vraag is naar deze vorm van hulp. Er wordt intensief samengewerkt met het Middelpunt en andere lokale professionals.

Over Buurtgezinnen

De Stichting Buurtgezinnen biedt een innovatief en op preventie gericht concept in het sociaal domein. Momenteel zijn zij actief in meer dan 70 gemeenten. Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Dit gezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht aan de kinderen. Buurtgezinnen zorgt er door de inzet van een steungezin voor dat kinderen kunnen (blijven) opgroeien in hun eigen gezin.

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar die steun nodig hebben en niet op hun eigen netwerk kunnen terugvallen. Dit betreft zogeheten 'informele hulp'; bij zwaardere problematiek is (ook) professionele hulp nodig.
Gebleken is dat de inzet van steungezinnen kan voorkomen dat problemen verergeren en levert op termijn besparingen op. De effecten worden door het lectoraat Jeugd en Gezin (Hogeschool Ede) gemeten en verwerkt in effectrapportages.
Berekend is onder andere dat bij 10 koppelingen minimaal 1 uithuisplaatsing wordt voorkomen.