gemeente Landsmeer | Gemeente ontdekt illegale bewoning bij integrale controle

Nieuwsbericht Gemeente ontdekt illegale bewoning bij integrale controle

Gepubliceerd op: 30 januari 2024 16:45

Bij een integrale controle door de gemeente Landsmeer zijn op dinsdag 30 januari zes adressen in de gemeente gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door de toezichthouders van de gemeente Landsmeer, politie en Omgevingsdienst IJmond. Tijdens de integrale controle door de gemeente Landsmeer, politie en OD IJmond zijn op drie adressen strijdigheden geconstateerd. Op deze adressen vond bewoning plaats door personen die niet op dat adres zijn ingeschreven. Bij één van deze drie adressen betrof het illegale bewoning door arbeidsmigranten.

Waarom controleren op spookbewoning?

Tijdens deze integrale controles worden adressen gecontroleerd op illegale bewoning en op spookbewoning. Welke personen waar woonachtig zijn, wordt bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit systeem is gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en maatregelen, zoals gemeentebelastingen, de bereiking van een studietoelage of een uitkering. Het is belangrijk dat de BRP op orde is. Ook voor het welzijn van de bewoners bij bijvoorbeeld een brand. De brandweer gaat er bij het uitbreken van brand namelijk vanuit dat de bewoners die ingeschreven staan, aanwezig kunnen zijn in het pand. Het kan ook voorkomen dat er niemand op een adres geregistreerd staat, omdat de woning voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan hennepkwekerijen of opslag van illegale producten. De controles op spookbewoning en illegale bewoning vinden onaangekondigd plaats. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven naar eenieder dat dit niet getolereerd wordt en hier actief op gecontroleerd wordt.

Melden

Burgemeester Léon de Lange benadrukt dat het belangrijk is om vermoedens van spookbewoning of andere illegale activiteiten te melden. Dit kan door melding te maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook bij de gemeente kunt u te allen tijde vermoedens of signalen van illegale bewoning melden of zaken waarvan u denkt: dit klopt niet. Mail daarvoor naar gemeente@landsmeer.nl