gemeente Landsmeer | Gemeente stelt Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 vast

Nieuwsbericht Gemeente stelt Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 vast

Gepubliceerd op: 13 december 2023 14:30

De gemeente voert de regie op de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken. Daarvoor stelt de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op met de prioriteiten voor komende jaren. De gemeenteraad van Landsmeer heeft tijdens de raadsvergadering van 30 november het IVP 2024-2027 vastgesteld. Speerpunten in het IVP zijn: aanpak van ondermijning, aanpak van jeugdoverlast en -problematiek en aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. Andere aandachtspunten zijn het versterken van de weerbaarheid van het gemeentelijk bestuur en organisatie en het verbeteren van de processen bij complexe casuïstiek met zorg- en veiligheidsproblematiek.

- Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

Burgemeester Léon de Lange: "Het nieuwe IVP geeft houvast om te blijven werken aan een gemeente waar het prettig en veilig wonen, ondernemen en verblijven is. Dat doen we samen met onze partners, ondernemers en inwoners. Bij het ontwikkelen van het IVP is daar al een start mee gemaakt, doordat inwoners en ondernemers input hebben geleverd voor het plan.

Veiligheidsvraagstukken worden steeds complexer. Zo zien we vaker een zorgcomponent bij veiligheidscasuïstiek en zijn dreigingen steeds wisselend. Door op basis van een goed beeld adequaat te handelen beschermen we onze inwoners. Waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van veiligheidsproblemen. Waar nodig zetten we repressief in, bijvoorbeeld door de inzet van bestuurlijke maatregelen of handhaving."

Informatie-gestuurd en integraal werken

Met betere informatiedeling en analyses kan de gemeente haar capaciteit gerichter, efficiënter en effectiever inzetten. Dit gebeurt onder meer bij de aanpak van woonfraude en hennepkwekerijen. Een van de andere uitgangspunten bij het veiligheidsbeleid van de gemeente Landsmeer is integraal werken bij veiligheidsvraagstukken. Zo kan, gezamenlijk met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners, gewerkt worden aan een veilige gemeente.

Investeren in preventie

Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is een belangrijk uitgangspunt dat de gemeente preventief inzet. Bij digitale criminaliteit ziet de gemeente risico's voor inwoners en ondernemers om slachtoffer te worden. Bijvoorbeeld van phishing of hacking. Samen met haar partners investeert de gemeente in bewustwording en het bieden van handvatten aan inwoners om te voorkomen dat inwoners slachtoffer worden.