gemeente Landsmeer | Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future

Nieuwsbericht Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future

Gepubliceerd op: 23 juli 2018 12:00

Afgelopen zaterdag heeft het festival Welcome to the Future plaatsgevonden in het Twiske. Gedurende de dag werden er verschillende geluidsmetingen uitgevoerd en zijn geen overschrijdingen van de geluidsnormen geconstateerd.

In de voorbereiding van het evenement is er veel aandacht besteed aan het verkeersplan rondom het festivalterrein. Tijdens de editie 2018 vond de in- en uitstroom via zowel Landsmeer/Den Ilp als Oostzaan plaats. Dit is goed gegaan en de in- en uitstroom van de bezoekers is soepel verlopen. Naar aanleiding van meldingen over festival bezoekers die hun auto parkeerden in bepaalde wijken in  Landsmeer zijn er direct aanvullende verkeersmaatregelen genomen. Dit is door de gemeente ook direct gecommuniceerd via de gemeentelijke website en sociale media. De gemeente kijkt terug op een goed verlopen evenement.