gemeente Landsmeer | Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum

Nieuwsbericht Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum

Gepubliceerd op: 24 mei 2019 11:50

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten dat zij de wens hebben bestuurlijk te fuseren. Eerst beoogde partner hiervoor is de gemeente Waterland benoemd, maar ook de gemeenten Oostzaan en Wormerland worden uitgenodigd om mee te gaan in deze bestuurlijke fusie wens. De gemeenteraad heeft verder besloten dat, indien op geen enkele wijze een bestuurlijke fusie haalbaar is, een ambtelijke fusie bespreekbaar kan worden. Aanvullend heeft de gemeenteraad besloten over dit besluit geen referendum te houden.
De gemeenteraad heeft het college daarom de opdracht gegeven verkennende gesprekken te voeren met de colleges van Waterland, Oostzaan en Wormerland en de uitkomst daarvan te delen uiterlijk voor het einde van 2019.

Logo gemeenteraad

De raad  heeft  daarnaast besloten de opdracht te geven tot een quick scan bestuurskracht voor Landsmeer en Waterland als aanvulling op het nu vijf jaar oude bestuurskracht onderzoek van 2014 voor Landsmeer. Deze quick scan moet uiterlijk in september 2019 aan de raad worden aangeboden.
Ook wil de raad dat de eerder ingezette intensiveringen van de ambtelijke samenwerkingen met de groen-landelijke gemeenten onverkort voort worden gezet.

Tot slot draagt de raad het college op het vervolgproces tezamen met de werkgroep 'Bestuurlijke toekomst' verder in te richten.