gemeente Landsmeer | Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)

Nieuwsbericht Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)

Gepubliceerd op: 21 maart 2017 10:10

Wij hebben de betaling van de uitkeringen en de inleverdata van de persoonlijke verklaringen (PV) gewijzigd.

De batalingen zij een aantal maanden naar voren gehaald zodat u altijd uiterlijk de laatste dag van de maand het geld op uw rekening heeft staan. Hieronder staan de nieuwe data. Let op: de datum betaalrun is niet de datum waarop u uw geld op de rekening heeft staan. Afhankelijk van uw bank staat het geld 1 á 2 dagen later op uw bankrekening.

maand                                  inleverdatum PV *)                             betaalrun **)

maart                                     24-03-2017                                         29-03-2017

april                                       24-04-2017                                         28-04-2017

mei                                        24-05-2017                                         29-05-2017

juni                                        23-06-2017                                         28-06-2017

juli                                          24-07-2017                                         27-07-2017

augustus                              24-08-2017                                         29-08-2017

september                            25-09-2017                                         28-09-2017

oktober                                 24-10-2017                                         27-10-2017

november                             24-11-2017                                         28-11-2017

december                             22-12-2017                                         28-12-2017

*) afhankelijk van uw situatie moet u wel/niet een maandelijkse persoonlijke verklaring inleveren.

**) de uitkering staat (afhankelijk van uw bank) uiterlijk na 2 dagen na de betaalrunop uw rekening.

Telefonische bereikbaarheid

De gemeente Waterland behandelt de afhandeling van de betalingen voor de gemeente Landsmeer. Heeft u vragen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente Waterland, telefoonnummer 0299-658552. Als u belt (bij voorkeur 's morgens), dan krijgt u de dienstdoende consulent aan de telefoon. Als dat niet uw eigen consulent is, geeft u dan kort door waarover u belt. De consulent aan de telefoon kan dan kijken of uw vraag/mededeling spoed heeft of dat u op een later moment teruggebeld wordt.

Tijdig aanvragen bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw normale inkomen kunt betalen. Per situatie wordt bekeken of de kosten bijzonder noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand moet u in principe vooraf aanvragen. Bijstand met terugwerkende kracht mag niet, tenzij er sprake is van een gegronde reden.

Uitzondering hierop zijn kosten die deels door een andere regeling worden vergoedt (bijvoorbeeld de Zorgverzekering).  Bijzondere bijstand voor de resterende kosten moet u binnen een maand,  nadat u het besluit van de andere regeling heeft ontvangen, aanvragen.