gemeente Landsmeer | Gezocht: Burgerlid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuwsbericht Gezocht: Burgerlid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gepubliceerd op: 23 januari 2024 11:50

De gemeente Landsmeer heeft voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) een vacature voor een burgerlid (m/v). Bij het beoordelen van de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen, de beeldkwaliteit van het dorp en concrete bouw- en monumentenplannen en nieuw aan te wijzen monumenten laten wij ons adviseren door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders. In deze commissie zijn zowel deskundigen als ook burgerleden opgenomen. De commissie baseert haar werkzaamheden op het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Functieprofiel

• Woont of werkt in Landsmeer en kent de verschillende dorpskernen (Landsmeer, Den Ilp, Purmerland) goed;
• Bewaakt de helderheid en duidelijkheid van advisering;
• Is de maatschappelijke antenne in een groep van deskundigen die vanuit hun vakdiscipline adviseren.;
• Kan goed samenwerken en is oplossingsgericht;
• Communiceert helder en overtuigend;
• Heeft brede belangstelling voor en affiniteit met de gebouwde omgeving. Niet alleen op het niveau van het bouwen, maar ook op een groter schaalniveau van structuur- en bestemmingsplannen, stedelijke samenhang en landschappelijke inrichting van de openbare ruimte;
• Moet zich op basis van digitale tekeningen en (studie)maquettes een goed beeld kunnen vormen van planvorming en projecten;
• Is niet professioneel actief (of recent geweest) op het terrein van stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur of monumentenzorg;
• Heeft gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
• Is onafhankelijk van politiek, het gemeentelijk bestuur, het ambtelijk apparaat en van belanghebbende partijen bij de te bespreken bouwplannen en planontwikkelingen in de stad.

Kandidaten moeten bereid en in staat zijn overdag te vergaderen met een frequentie van in principe één vergadering per twee weken. De benoeming geldt voor drie jaar. Herbenoeming is (bij uitzondering) éénmaal mogelijk. Voor de werkzaamheden ontvangt u een vergoeding conform de tarieven van een vrijwilligersvergoeding (€ 5,- per uur).

Sollicitatieprocedure

De Stichting MOOI Noord-Holland faciliteert de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Landsmeer en voert de sollicitatieprocedure voor het burgerlid uit. Reageren op deze vacature kan door uw CV en motivatiebrief te sturen naar MOOI Noord-Holland, Emmastraat 111 1814 DP Alkmaar of naar info@mooinoord-holland.nl ter attentie van Aniek de Jong. U kunt reageren tot en met 18-3-2024.

De selectiegesprekken vinden 4-4-2024 plaats. Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. Een door de gemeente Landsmeer samen te stellen selectiecommissie zal een voordracht voorbereiden voor College van B&W en de gemeenteraad. Beoogde start van de werkzaamheden is vanaf 1 mei 2024 (start inwerkperiode).

Voor meer informatie over deze vacature en het sollicitatieproces

Wilt u meer weten wat deze functie inhoud dan kunt u contact opnemen met Aniek de Jong, secretaris van de commissie via email a.dejong@mooinoord-holland.nl.