gemeente Landsmeer | Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie

Nieuwsbericht Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie

Gepubliceerd op: 08 december 2020 14:55

De Rekenkamercommissie (RKC) Landsmeer is een door de gemeenteraad ingestelde commissie, die de raad ondersteunt in zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigde taak. Daarnaast heeft de RKC de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. De RKC bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt. Wel kan de gemeenteraad de RKC een gemotiveerd verzoek doen om onderzoek te verrichten naar een bepaald onderwerp. Ook burgers kunnen onderwerpen aandragen. De RKC heeft een gemengde samenstelling en bestaat uit drie externe leden en twee raadsleden.
De RKC staat in nauw contact met de raadsgriffier. Benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar.

Functieprofiel

 • HBO/WO werk- en denkniveau, analytisch en resultaatgericht;
 • ervaring met het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoek naar het functioneren van organisaties;
 • overtuigd van het belang van rekenkamercommissies bij gemeenten en enthousiast om daar een bijdrage aan te kunnen leveren;
 • beschikkend over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • rolvast als lid van de commissie en in staat de commissie goed te vertegenwoordigen;
 • creatief in het ondersteunen van de gemeenteraad;
 • oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende relatie tussen bestuur en burger;
 • teamplayer binnen de commissie, maar zelfstandig kunnen onderzoeken;
 • voldoende tijd beschikbaar voor werkzaamheden van de commissie;
 • de afgelopen 5 jaar geen uitvoerende functie verricht binnen de gemeente of organisaties die een relatie met de gemeente onderhouden.

Wij bieden

 • Een vergoeding voor de RKC-vergaderingen incl. een reiskostenvergoeding.
 • De RKC komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen.
 • Voor onderzoek door de externe leden wordt een vergoeding per uur uitgekeerd.

Reageren

Wie zich herkent in bovenstaand profiel kan een korte motivatie met cv sturen vóór 1 januari 2021, naar www.regioflexwerk.nl onder vermelding van 'vacature RKC Landsmeer'.
De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 19 januari 2021.

Meer weten?

Voor vragen kun je contact opnemen met Fred de Koning (voorzitter RKC) via e-mail aan: dekoning@ais-research.nl of bellen naar: 06-53162575.