gemeente Landsmeer | Gezocht: initiatiefnemers en creatieve bestuursleden

Nieuwsbericht Gezocht: initiatiefnemers en creatieve bestuursleden

Gepubliceerd op: 04 mei 2021 15:20

De gemeente Landsmeer wil voor alle inwoners deelname aan cultuur bevorderen en een actief verenigingsbeleid voeren. Vorig jaar is de nota van cultuurviesie naar cultuurplatform gepubliceerd en dit jaar zijn er een aantal (Zoom) overleggen geweest met Landsmeerse culturele verenigingen. Dit is het moment om vorm te gaan geven aan het Cultuurplatform en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste bestuursleden.

 Het Cultuurplatform gaat zich in eerste instantie bezig houden met:
• Het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod;
• met netwerken creëren tussen cultuuraanbieders onderling en tussen gemeente en cultuuraanbieders / cultuurafnemers;
• het organiseren van gezamenlijke evenementen.

Van bestuursleden wordt verwacht dat:
• zij enthousiast zijn om gezamenlijk vorm te geven aan het cultuurbeleid in Landsmeer;
• initiatieven kunnen nemen;
• goed kunnen communiceren en samenwerken;
• voldoende tijd hebben voor de opzet van het cultuurplatform.

Het is niet noodzakelijk om reeds verbonden te zijn aan een culturele organisatie. Betrokkenheid bij de lokale cultuur is wat telt! Kent u zo iemand? Stuur deze tekst dan door.
De nota "Van cultuurvisie naar cultuurplatform" kan opgevraagd worden bij Sylvia Dubbeldam van de gemeente Landsmeer: s.dubbeldam@landsmeer.nl
Bij Sylvia kunt u zich tot 1 juni ook aanmelden. In juni zijn er kennismakingsgesprekken. Wij horen graag van u! Op weg naar een zichtbaar en toegankelijk cultureel Landsmeer