gemeente Landsmeer | Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling

Nieuwsbericht Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling

Gepubliceerd op: 27 december 2016 08:20

• Alle bovengrondse papier- en glascontainers op 30 december aanstaande worden weggehaald.
• De ondergrondse papiercontainer, de glascontainers en kledingcontainers bij Deen worden op 30 december afgesloten en zijn niet te gebruiken tijdens de jaarwisseling. Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden bij het wegbrengen van uw afval.
• Op maandag 2 januari 2017 worden alle verwijderde of afgesloten inzamelcontainers weer teruggeplaatst of geopend.
• Een aantal straatafvalbakken worden afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen. Mochten toch bakken worden vernield, dan vervangen wij deze pas na de jaarwisseling.

Spaar uw afval op rond de jaarwisseling

Wegens het ontbreken of afgesloten zijn van de inzamelcontainers is de kans op zwerfvuil op straat extra groot. Wij verzoeken u daarom om geen afval naast afgesloten of op de locatie waar normaal een container staat neer te zetten in van 30 december tot 2 januari. Vanaf maandag 2 januari zijn alle containers weer beschikbaar.

Samen houden we zo onze gemeente schoon op straat.
Hartelijk dank voor uw medewerking!