gemeente Landsmeer | Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen

Nieuwsbericht Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen

Gepubliceerd op: 08 december 2016 16:40

Kern van de zaak: meer sociale huurwoningen beschikbaar krijgen voor onze jongeren en ouderen. Door onder meer betere doorstroming te bevorderen en terugdringen van liberalisatie van het aantal huurwoningen.

Nico Baarsen - Wethouder Wonen - is trots op dit resultaat. "Het is ons gelukt om echt vergaande en substantiële afspraken te maken. Wel plaats ik hierbij de opmerking dat het effect van deze maatregelen een lange termijneffect is. Nu de bakens verzetten, is wat we kunnen doen en gedaan hebben. Met veel dank ook aan de inzet van de huurdersverenigingen en besturen van Eigen Haard en Rochdale."

 

Rochdale
V.l.n.r:  de heer Van Essen (bewonerscommissie Rochdale), mevrouw Van Buren (Rochdale), wethouder Van Baarsen en de heer Rose (bewonerscommissie Rochdale).

 

Eigen Haard
V.l.n.r:  mevrouw Van den Berg (Eigen Haard), de heer Roest (huurdersvereniging Eigen Haard) en burgemeester Nienhuis.