gemeente Landsmeer | Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag

Nieuwsbericht Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag

Gepubliceerd op: 01 oktober 2019 15:25

Opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Landsmeer gaan extra handhavend optreden tegen overtredingen bij scholen en foutparkeren in de verschillende wijken in Landsmeer.

Veiligheid rondom scholen

Al langere tijd leidt het brengen en halen van kinderen tot onveilige verkeerssituaties rondom scholen. Het zal de ouders van de basisschoolkinderen en omwonenden niet zijn ontgaan dat de handhavers (boa's) van de gemeente regelmatig toezicht houden rondom de scholen, ouders aanspreken op het rij- en parkeergedrag en waarschuwingen uitdelen. Uit de vele controles blijkt dat bestuurders in het bijzijn van een boa in uniform zich netter gedragen door te parkeren in de parkeervakken en op de juiste manier gebruik te maken van de kiss-and-ride.

Zijn de boa's als zodanig niet herkenbaar, dan wordt er dubbel geparkeerd, geparkeerd op de stoep, geparkeerd in een bocht, tegen de richting in gereden, verkeerd gebruik gemaakt van de kiss-and-ride of geparkeerd voor een inrit van bewoners.

Foutparkeren in de wijken

De parkeersituatie van voertuigen op de woonerven in de wijken is al enige tijd punt van aandacht voor de boa's. Ook bewoners signaleren en melden regelmatig gevaarlijke situaties doordat de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het gedrang komt, voetgangers geen doorgang meer hebben, andere automobilisten geblokkeerd worden of garages moeilijk bereikbaar zijn.

Gemeente stopt met waarschuwen: bon bij foutparkeren

In 2019 is in het eerste halfjaar veelvuldig gecontroleerd en zijn fout parkeerders gewaarschuwd door de handhavers. Helaas heeft dit de situatie nog niet overal in de gemeente verbeterd. Parkeeroverlast in de wijken en de veiligheid rondom scholen heeft daarom prioriteit voor de handhaving en overtredingen zullen leiden tot bekeuring. Uiteraard hoopt de gemeente dat dit niet nodig zal zijn, zodat iedereen kan genieten van een veilige omgeving voor kinderen en omwonenden.