gemeente Landsmeer | Het mantelzorgcompliment

Nieuwsbericht Het mantelzorgcompliment

Gepubliceerd op: 24 oktober 2016 11:25

In Nederland zijn er 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 610.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Dit combineren ze vaak met een betaalde baan en tal van andere taken. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op mensen uit hun eigen netwerk, vinden de mantelzorgers de zorg die ze verlenen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Op vrijdag 11 november organiseert de SMD in samenwerking met de gemeente de Dag van de Mantelzorg in Landsmeer. Op deze dag worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en worden ze in het zonnetje gezet.  Mantelzorgers zijn van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis, Calkoenstraat 27 in Landsmeer. U kunt zich aanmeldenvia de SMD, telefoon 0299-439279. Mailen kan ook naar: p.viereck@smdzw.nl.

Daarnaast wil de gemeente een cadeaubon schenken aan de mantelzorgers als blijk van waardering, het zogenaamde mantelzorgcompliment.  Onderstaand leest u hoe u een mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Wanneer ben ik mantelzorger?
Als u langdurig niet alledaagse zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een kennis, vriend of familielid. Als u de zorg verleent in het kader van een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk bent u geen mantelzorger.

Aan welke voorwaarden moet de mantelzorger voldoen om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment?
- U bent mantelzorger: U zorgt voor een naaste en deze zorg vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste, het gaat om niet alledaagse zorg, en u geeft de zorg niet in het kader van een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
- U verleent deze zorg meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.
- De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
Vanaf 1 november 2016 tot 1 januari 2017.

Waar kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het formulier mantelzorgcompliment in te vullen. Dit formulier kunt u hier vinden.

Ook kunt u het formulier telefonisch bij de SMD (0299-439279) aanvragen. Dit formulier kunt u per mail p.viereck@smdzw.nl  of per post retourneren naar

SMD Zaanstreek-Waterland
T.a.v.: P. Viereck, mantelzorgondersteuning Landsmeer
Antwoordnummer 197 (een postzegel plakken is niet nodig)
1440 VB PURMEREND

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
De mantelzorgconsulent ontvangt de aanvraag en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan. De gemeente ontvangt een lijst met de noodzakelijke gegevens en verstuurt de cadeaubonnen. Ook ontvangt de gemeente informatie over het soort mantelzorg, waar behoefte aan is en dergelijke.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van het formulier of vragen over mantelzorg(ondersteuning)?
U kunt contact opnemen met de mantelzorgconsulente Petra Viereck, telefoonnummer 0299-439279. Mailen kan ook naar: p.viereck@smdzw.nl. Daarnaast houdt de consulente inloopspreekuur op de eerste woensdag van de maand van 12:30-16:30 uur in het Middelpunt.