gemeente Landsmeer | Het mantelzorgcompliment

Nieuwsbericht Het mantelzorgcompliment

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 09:40

In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Dit combineren ze vaak met een betaalde baan en tal van andere taken. Zij vinden de zorg die zij verlenen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Als blijk van waardering schenkt de gemeente Landsmeer mantelzorgers een cadeaubon, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De mantelzorgers, die geregistreerd staan bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en waarvan de verzorgende in Landsmeer woont, ontvangen het compliment automatisch.

De SMD organiseert de mantelzorgondersteuning in Landsmeer in opdracht van de gemeente. Staat u niet geregistreerd bij de SMD en wilt u wel graag voor uzelf of voor uw mantelzorger een compliment aanvragen? Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Aan welke voorwaarden moet ik als mantelzorger voldoen om in aanmerking te komen voor het compliment?
- U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste en deze zorg vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste. Het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
- U verleent deze zorg intensief en langdurig.
- De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

- Per mantelzorger kan 1 compliment aangevraagd worden.

Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
Vanaf 1 november 2018 tot 1 januari 2019. De complimenten worden in het begin van 2019 verstuurd.

Hoe en waar kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt dit formulier hier downloaden (en daarna zelf uitprinten) of via de website van de SMD (www.smdzw.nl). Het ingevulde formulier kunt u per mail naar w.sas@smdzw.nl sturen of per post retourneren aan:

SMD ZW, t.a.v.: W. Sas, mantelzorgconsulent Landsmeer
Antwoordnummer 197 (een postzegel plakken is niet nodig)
1440 VB PURMEREND

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
De mantelzorgconsulent ontvangt uw aanvraag en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan. Hiervoor belt de consulent u op. De gemeente ontvangt en controleert de lijst met de noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van het formulier of vragen over mantelzorg(ondersteuning)?
Bij mantelzorgconsulent Wendy Sas, tel. 075-206 00 11 of mail: w.sas@smdzw.nl. U bent ook welkom op het mantelzorg inloopspreekuur op de eerste woensdag van de maand van 12:30-16:30 uur in het Middelpunt.