gemeente Landsmeer | Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?

Nieuwsbericht Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?

Gepubliceerd op: 18 juli 2016 09:00

De verkeersveiligheid laat zich moeilijk meten. Objectief gezien gebeuren er niet zoveel ongelukken om te kunnen spreken van onveilige situaties. De realiteit is dat Landsmeer een lintweg heeft waar iedereen gebruik van maakt. De één gedraagt zich netter en respectvoller in het verkeer dan de ander. Dit heeft grote invloed op het verkeersveiligheidsgevoel van de inwoners. Dit wordt ook wel subjectieve veiligheid genoemd. Om de verkeersveiligheid, zowel objectief als subjectief, te vergroten, werkt de gemeente onder meer aan het project Verkeersveiligheid en een mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie - ook wel bekend als een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan - bevat standpunten over wat wij als gemeente belangrijk vinden in het verkeer en vervoer voor de komende jaren.

Mobiliteitsvisie

Komend halfjaar werkt de gemeente aan de vorming van de mobiliteitsvisie. Dit is een belangrijk beleidsdocument voor de gemeente. Er zijn een aantal verkeersknelpunten die de gemeente pas kan uitwerken als de mobiliteitsvisie is gevormd. Dit betekent dat de komende jaren diverse projecten worden opgepakt om deze visie te realiseren. In het verleden heeft de mobiliteitsvisie bijvoorbeeld geleid tot de invoering van het inrijverbod in Den Ilp/Purmerland.

U kunt later meer lezen over de mobiliteitsvisie, deze zal naar verwachting eind dit jaar door de Raad zal worden vastgesteld.

Project Verkeersveiligheid: samen met U

De gemeente realiseert zich dat niet alles kan blijven wachten tot er een visiedocument ligt. Wij hebben u eerder gevraagd om mee te denken over verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen. U kon dit doen via www.geefomlandsmeer.nl . We hebben veel reacties gekregen, waarvoor dank. Deze reacties worden enerzijds meegenomen bij de vorming van de mobiliteitsvisie. Anderzijds leidt dit tot nieuwe projecten en/of aanpassingen in de openbare ruimte die zonder de mobiliteitsvisie gerealiseerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn:

Zebrapaden

Binnenkort wordt een onderzoek gestart naar de veiligheid van alle zebrapaden om te kijken of en zo ja hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Dit jaar hopen we de eerste maatregelen te kunnen treffen.

Fietsen op de stoep

Er is veel overlast van fietsers op de stoep bij Dierenartsenpraktijk Knibbe en de Thai Ubon. Voor dit specifieke geval komt op korte termijn  een oprit voor fietsers ter hoogte van supermarkt Deen (bij het fietsenrek). Met deze oprit maken we het makkelijker en veiliger voor fietsers om de weg op en af te fietsen, zonder daarbij voetgangers te hinderen. Tegelijk met deze aanpassing wordt hier strenger opgetreden tegen het fietsen op de stoep. We willen hiermee een veiligere situatie creëren voor de fietsers en voetgangers.

Campagnes

Veiligheid hangt nauw samen met gedrag. Daarom zijn diverse campagnes opgezet, waaronder de zoektocht naar de Landsmeerse Loesje of het spandoek boven de weg van de Landsmeerse cartoonist Arend van Dam. Zo laten we Landsmeerders meedenken. De komende tijd kunt u nog meer campagnes van ons verwachten op

het gebied van verkeersveiligheid. We streven naar bewustwording, omdat we veiligheid samen creëren.

Volg het project

Op www.geefomlandsmeer.nl kunt u het project Verkeersveiligheid volgen. U ziet op deze website tevens foto's van alle fysieke aanpassingen en campagnes die zijn opgepakt. Neemt u gerust regelmatig een kijkje om te zien hoe het project verloopt. Via deze website heeft u ook de mogelijkheid om  aan te geven  wat u er van vindt.

Veilig verkeer Landsmeer