gemeente Landsmeer | Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!

Nieuwsbericht Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!

Gepubliceerd op: 19 juni 2017 15:10

Hetgeen dat in de grijze container terecht komt is het huishoudelijk restafval, dit wordt niet gerecycled maar verbrand. Hierdoor gaan grondstoffen verloren. Dit is geen duurzame verwerking, daarom vragen wij u zoveel mogelijk recyclebaar afval aan te bieden voor recycling. Doe daarom net als Dean Guezen en scoor door restafval apart in te zamelen!

De inzameling

De rolcontainers kunt u op de inzameldag zelf vóór 07.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde dag weer weg te halen. Op deze manier wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen.

De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt tussen dinsdag en donderdag plaats; de grijze rolcontainer in de oneven week en de groene rolcontainer in de even week. Plastic (inclusief metaal en drankenkartons) wordt op vrijdag ingezameld en een keer in de maand wordt oud papier ingezameld.

Glas en textiel kunnen worden ingeleverd in bovengrondse containers die verspreid in de gemeente zijn geplaatst en het overig gescheiden afval kunt u op de werf inleveren in de daarvoor bestemde bakken.

Afvalcampagne restafval