gemeente Landsmeer | Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)

Nieuwsbericht Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)

Gepubliceerd op: 04 april 2016 11:20

Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein

U wordt bij deze uitgenodigd voor een interactieve avond op woensdag 13 april a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente Landsmeer over het versterken van het preventieve jeugdveld.

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Om Landsmeerse jeugdigen  een zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk te laten opgroeien willen wij het voorveld / het preventieve (jeugd) veld in Landsmeer versterken. Door meer te investeren aan de voorkant, hopen wij, een beroep op zwaardere vormen jeugdhulp te verminderen.

Het college wil graag uw mening als professional, instelling of vereniging horen en u actief betrekken bij het op te stellen beleid hierover. U weet  immers, vanuit uw deskundigheid en ervaring, wat en welke zaken / taken in Landsmeer het beste opgepakt kunnen worden om dit voorveld te verstevigen.

U kunt op deze avond meepraten over de diverse ontwerpen die van belang zijn in het jeugdveld. Aan het einde van de avond zullen de belangrijkste doelen en de te behalen resultaten worden geformuleerd.

Wij hopen u op woensdagavond 13 april te mogen begroeten!