gemeente Landsmeer | Interview met wethouder Erik Heinrich

Nieuwsbericht Interview met wethouder Erik Heinrich

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022 15:40


Hoe zou u zichzelf omschrijven en waar wordt u blij van?

Ik was 30 jaar een internationale business to business ondernemer met een groothandel in bedrijfsbenodigdheden voor de veehouderij. Daarnaast ruim 20 jaar ervaring in de gemeentepolitiek, eerst als raadslid later als wethouder. Ik ben een robuuste en gedreven bestuurder die op basis van inhoud en argumenten zaken voor elkaar krijgt. Ik durf door te pakken en verantwoordelijkheid te nemen en kan snel schakelen, ook als moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Belangrijke waarden daarbij zijn onafhankelijkheid, integriteit, ondernemerschap en resultaatgerichtheid. Het leukste aan het wethouderschap is de verschillende belangen in de samenleving af te wegen en te verbinden. Besturen is juist wel keuzes maken door appels en peren te vergelijken en te wegen.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente Landsmeer en waarom?

Mijn favoriete plek in Landsmeer is het Sportpark. Toen ik in februari 2020 samen met mijn vrouw Landsmeer bezocht om mij voor te bereiden op een sollicitatiegesprek voor het wethouderschap, wandelden we ook door het Sportpark en waren we meteen "verkocht". Dat groene gebied aan het water met al die sportieve activiteiten is een bruisende plek en een parel voor Landsmeer. Ook nu ik Landsmeer veel beter heb leren kennen blijft het sportpark trekken.

Hoe vindt u het om wethouder te zijn van de gemeente Landsmeer?

Het wethouderschap is één van de mooiste functies in het openbaar bestuur. Je staat zogezegd dagelijks met je "poten in de modder" doordat je te maken hebt met tastbare en zichtbare problemen en ambities van de inwoners die een beroep doen op de gemeente. Niet voor niets wordt de gemeente de eerste overheid genoemd. Landsmeer is een prachtige gemeente met vele uitdagingen waar ik met bijzonder veel plezier wethouder ben. Dat voelt voor mij nog steeds dagelijks een beetje als "uitverkoren".

Waar gaat u zich de komende vier jaar hard voor maken?

We staan nu aan het begin van een bestuursperiode van 4 jaar, gebaseerd op een ambitieus coalitieakkoord dat is geschreven door 4 fracties uit de gemeenteraad. Dat is een stevige basis om als wethouder aan de slag te kunnen. Ik heb een brede portefeuille met onder andere Financiën, een aantal RO-projecten, Kunst & Cultuur, Sport en Openbaar Groen. Een kleine gemeente als Landsmeer is financieel kwetsbaar en daarom moeten we een stringent begrotingsbeleid blijven voeren zonder de inwoners met onnodig hoge lasten op te zadelen. Ik wil ook meer aandacht geven aan Kunst & Cultuur en aan Erfgoed. Dit zijn naar mijn gevoel wat onderbelichte onderwerpen die een grote rol spelen bij de identiteit van de gemeente Landsmeer. En last but not least, sport en de toekomst van het Sportpark.