gemeente Landsmeer | Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven

Nieuwsbericht Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven

Gepubliceerd op: 01 december 2020 13:25

Vanaf dinsdag 1 december 2020 vervangt de 'Tijdelijke wet maatregelen covid-19' (coronawet) de noodverordeningen en de aanwijzingsbesluiten die door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn uitgegeven. Deze wet geldt voor de komende drie maanden en kan indien nodig steeds met drie maanden worden verlengd.

Een noodverordening is normaal gesproken bedoeld voor een acute crisis met een beperkte duur. Op dit moment zitten we echter al langere tijd in een coronacrisis. Met de invoering van de coronawet komen de ministers van VWS, J&V en BZK tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de coronamaatregelen een structurele juridische basis te geven.

Rol gemeenten wordt groter

De rol van de burgemeesters in onze regio wordt met de coronawet weer groter, omdat de noodverordening (en daarmee ook de aanwijzingsbesluiten) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de wet. De burgemeesters in onze regio zijn zelf weer verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen die zijn vastgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast krijgen de burgemeesters de bevoegdheid om in bepaalde gevallen ontheffingen te verlenen en gebieden aan te wijzen.

Invoering mondkapjesplicht

Met de invoering van de tijdelijke noodwet is het dus vanaf 1 december ook verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes die binnen zijn. Het dragen van een mondkapje geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Ook scholen en onderwijsinstellingen worden verplicht gesteld een mondkapje te dragen, met uitzondering van de basisscholen. Verder bij contactberoepen, zoals bij de kapper en de fysiotherapeut. En in het openbaar vervoer, op de perrons en bij de haltes. Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is het duidelijker wat de regels zijn. Zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Meer weten over mondkapjes, het dragen ervan en welke soorten je wel of niet op moet doen,  klik hier.