gemeente Landsmeer | Invoering uitstootvrije zone(s) in Nederland

Nieuwsbericht Invoering uitstootvrije zone(s) in Nederland

Gepubliceerd op: 05 oktober 2023 07:45

Bezit u een of meerdere (zakelijke) bestel- of vrachtauto's en komt u daarmee in Amsterdam? Dan gaat er de komende jaren wat veranderen voor u.

Invoering uitstootvrije zone(s) in Nederland

In het Nationaal Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat ongeveer dertig steden op 1 januari 2025 een uitstootvrije zone voor Stadslogistiek hebben ingesteld. Amsterdam is één van deze steden. Vanaf die datum moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's die binnen de Ring A10 in Amsterdam rijden, uitstootvrij zijn, dat wil zeggen elektrisch of op waterstof aangedreven. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Nieuwe auto's zijn bestel- en vrachtauto's die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet.

Voor bestaande bestelauto's met emissieklasse 5 of 6 en vrachtauto's met emissieklasse 6 gelden overgangsregelingen. Daardoor mogen deze een paar jaar langer binnen de Ring A10 blijven rijden.

Wat betekent dit voor u?

Rijdt u met een bestel- of vrachtauto binnen de ring van Amsterdam, dan krijgt u met de uitstootvrije zone te maken. Wij begrijpen dat dit grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf. Met de kentekencheck op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer kunt u zien tot wanneer uw voertuig in de uitstootvrije zone van Amsterdam mag rijden. Of kijk in de tabel hieronder. Het is belangrijk om u alvast voor te bereiden op deze maatregel die vanaf 1 januari 2025 gaat gelden.

Uitstootvrij

Vrijstellingen en ontheffingen

Speciale voertuigen zoals kraanwagens en winkelwagens voor detailhandel mogen voorlopig nog in de uitstootvrije zone rijden. Daarvoor zijn er landelijke vrijstellingen. Ook voor speciale omstandigheden bestaan er ontheffingen. Ga voor een volledig overzicht van de voorwaarden voor vrijstellingen en ontheffingen naar www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen. De Rijksoverheid beslist binnen enkele maanden of er een ontheffing komt voor particulieren met bestel- of vrachtauto's die niet bedrijfsmatig worden gebruikt. We houden u op de hoogte van deze beslissing.

Om het aanvragen van een ontheffing zo eenvoudig mogelijk te maken wordt er gewerkt aan een digitaal Centraal Loket Ontheffingen voor uitstootvrije zones. Het is de bedoeling dat bij dit loket ontheffingen kunnen worden geregeld voor alle deelnemende gemeenten met een uitstootvrije zone. Naar verwachting is dit Centraal Loket medio 2024 gereed.

Uw zienswijze geven

U kunt uw mening geven over de nieuwe regels van Amsterdam. Dit kan van 11 september tot en met 23 oktober 2023 onder andere digitaal via amsterdam.nl/inspraak.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met de gemeente Amsterdam op telefoonnummer 14 020. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Of stuur een e-mail naar uitstootvrijwagenpark@amsterdam.nl. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de uitstootvrije zone in Amsterdam? Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief van Logistiek020 via logistiek020.nl.