gemeente Landsmeer | Is uw huis wel inbraakproof?

Nieuwsbericht Is uw huis wel inbraakproof?

Gepubliceerd op: 13 maart 2017 16:30

Is uw huis wel 'inbraakproof'? Kom dit op maandagavond 20 maart aanstaande bij ons toetsen!

Feit: In Landsmeer is (net als de rest van de regio Noord-Holland) begin dit jaar een stijging te zien van het aantal woninginbraken. Vorig jaar waren er in de maanden januari en februari maar twee woninginbraken in onze gemeente. Dit jaar waren dat er in dezelfde periode zestien. Dat is een stijging van maar liefst 700%! Reden genoeg voor de gemeente Landsmeer om hiervoor een themabijeenkomst te organiseren.

Is uw huis 'inbraakproof'?
Om dit te toetsen hebben we een voormalig inbreker uitgenodigd om er in onze gemeente op uit te trekken om te kijken of iedereen daadwerkelijk de juiste maatregelen neemt. Deze avond zal hij zijn bevindingen presenteren. U komt toch ook?

Locatie: gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1.

Programma:
19.00 uur - 19.30 uur: Inloop
19.30 uur - 19.45 uur: Opening burgemeester Nienhuis
19.45 uur - 20.15 uur: Presentatie van voormalig inbreker
20.15 uur - 21.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen

Voldoende gelegenheid voor advies en vragen!
Verder is er tijdens deze avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Onder andere de wijkagent, burgernet, vertegenwoordiging van Whatsappbuurtpreventie groepen in onze gemeente en woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale zijn aanwezig om iedereen te voorzien van praktische tips en trucs om een woninginbraak bij u te voorkomen!

 Uitnodiging