gemeente Landsmeer | Is uw sloot al schoon?

Nieuwsbericht Is uw sloot al schoon?

Gepubliceerd op: 24 oktober 2017 11:05

De najaar schouw van het hoogheemraadschap is begonnen

In oktober zijn de schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gestart met de najaar schouw. De schouwmeesters controleren dan in het gebied vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel of de sloten voldoende schoon zijn en of het water voldoende door kan stromen. Er zijn zo'n zevenduizend bedrijven en particulieren in het gebied die 'hun' sloten en vaarten zelf moeten onderhouden. Zij hebben van HHNK een kaartje ontvangen ter herinnering, waarop staat waarom het belangrijk is om een goed onderhouden sloot te hebben.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de onderhoudsrichtlijnen voor een schone sloot op www.hhnk.nl/schouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Schouwen sloten